Sök efter UIC-bolag

Filter: Bransch

Filter: Program

Sortera efter: Senast publicerade A till Ö
Proxiprobes

För biomedicinska forskare som kräver noggrann detektion av biomolekyler erbjuder vårt integrerade sondkit en förenklad och lättanvänd analysmetod för att generera biomolekylära datapunkter med hög specificitet och känslighet.

Lucius

Lucius-plattformen gör det möjligt för sjukhus att minska kostsamma medicinska komplikationer genom att ge omedelbara komplikationsinsikter till läkare utan ytterligare pappersarbete.

Xertified
xertified.com

Utvecklare och leverantör av en ny metod för att cybersäkra IoT-lösningar (Internet of Things).
Xertifieds XoT technology ™ kan tillämpas på alla uppkopplade enheter inom IT, OT och IoT,
men man börjar med att fokusera på tre extra kritiska områden när man nu kommersialiserar sin lösning: samhällskritisk infrastruktur, medtech/healthcare och industri.

SA Fotboll (Self Made Academy)

Till en tiondel av kostnaden för en privat tränare så erbjuder Self Made Academy ett digitalt individanpassat träningsprogram under 4 år. Appen innehåller även en profilsida för spelaren kopplad till en databas som agenter, scouter och sportchefer ges tillgång till. Self Made Academys produkt ger fler talanger chansen att nå sin fulla potential som fotbollsspelare och bli upptäckta.

Uppsala Therapeutics

Uppsala Therapeutics affärsidé är att utveckla skräddarsydd nanoteknik för behandling av hjärncancer hos patienter. Detta genom en partikel som via blodbanan letar sig till hjärnan där den eliminerar den aggressiva tumören.

Vehicle Charge Grid Sweden

VCG levererar E-mobilitetstjänster till elbilsägaren och föraren. Installation och betalningslösningar för laddstationer och parkeringsplatser för elbilar.

Solving Robotics Sweden

Programvara som ger rumslig intelligens till industrirobotar, det gör det möjligt för robotar att uppfatta och förstå miljön samt röra sig säkert och effektivt. Detta möjliggör användningen av industriell robotteknik för många nya marknader och applikationer.

Medsbag

MedsBag utvecklar produkter och tjänster som höjer livskvalitén för människor som bär med sig livskritisk medicin i vardagen.

Datana

Genom att använda kraften hos AI för att extrahera och analysera anonymiserad data, strävar Datana efter att revolutionera detaljhandeln genom att tillhandahålla SaaS-erbjudanden med fokus på statistik, kundbeteende och stölddetektering. Datana ger företagsägare rätt verktyg för att hantera nuvarande och framtida utmaningar.

BrainWake
brainwake.com

BrainWake är en alarmapp som väcker din hjärna genom att lära dig något nytt varje morgon. Utöka ditt ordförråd, förbättra din allmänbildning eller vässa dina mattekunskaper – allt under den tid du vanligtvis snoozar bort.

Zerocid

En teknologi som minskar färg- och lacksvinn, ökar intäkter och dessutom skyddar naturen.

Thrive Wellness Solutions

Med en proaktiv helhetslösning och vår digitala plattform som bas, hjälper vi arbetsgivare att skapa individanpassad och hållbar hälsa – hemma och på jobbet.

Strandix

Vår onlinemarknadsplats hjälper medvetna konsumenter som vill köpa hållbara och regionala varor genom att tillhandahålla en lättillgänglig onlinebutik som prioriterar transparens och insyn i råvarornas ursprung.

Selective laser sintering of medications

Vårt 3D-utskriftssystem med integrerad kvalitetskontroll hjälper sjukhusapotek som vill förbereda exakta doseringsformer genom att undvika dosmanipulationsrisker och få patientfokuserad behandling.

Polymer interaction studies

Vårt in vitroverktyg hjälper läkemedelsbolag att göra utvecklingen av subkutana formuleringar mer human och effektiv genom att minska behovet av djurförsök.

Health Kidz

Health Kidz utvecklar en app för matvanor hos barn.

Green Tellus Golf

Green Tellus Golf hjälper ambitiösa golfare att stärka sitt självförtroende och bemästra sitt golfspel genom individanpassad utrustning som förstår dig.

Fincrisoft

Fincrisoft © hjälper dig att planera, genomföra och analysera finansiella krisövningar med ett överlägset inlärningsvärde

EnergiNode

Vårt ursprung i blockkedjealgoritmen för energikällan hjälper energiproducenter och industrier som vill hitta energikällan om den energi som förbrukas genom att spåra energiproduktionen i värdekedjan och även hjälpa energikonsumenter i alla skalor att minska sin energiförbrukning för fossila bränslen och byta till grönare energiförbrukning.

Chemoselective Probe for metabolomics analysis

Vår chemoselektiva sondmetodik förbättrar upptäckten av metabolitbiomarkörer med en miljon gånger högre känslighet för tidigare diagnos av stora metabola sjukdomar.

VivoLogica
vivologica.com

VivoLogica automatiserar datainsamling, compliance och rapportering av in vivo-studier genom marknadens första moln-baserade och användarvänliga SaaS-tjänst.

AirForestry
airforestry.com

AirForestrys banbrytande teknologi gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften med högkapacitetsdrönare. Det ger friskare och starkare skog med förbättrad biologisk mångfald samtidigt som AirForestry minskar koldioxidutsläppen, och ökar skogens förmåga att binda kol.

MM18 Medical
mm18.se

Utvecklar en programvara, Cellda®, för bildanalys av vävnadsprover, med inriktning på prostatacancer. Tekniken kan ersätta patologens manuella, tidskrävande och subjektiva cancerdiagnostik med säker, snabb och objektiv datoriserad diagnostik.

Gryningsteknik
gryningsteknik.se

Gryningsteknik med produkten Rawkoll skapar nya innovativa tjänster inom bygg och fastighetsindustrin. Vi har energibesparande system som skapar trygghet baserad på teknik med öppen standard, med vår trådlösa teknik säkerställer vi att fastigheter och anläggningar fungerar optimalt med hög driftsäkerhet.

RpD Diagnostics

RpD Diagnostics utvecklar ett snabbt, enkelt och känsligt test för virusdetektion som möjliggör snabbdiagnostik i områden där det är långt till vården.

Pre Post Clinic

Pre Post Clinics plattform ökar plastikklinikers intäkter och möjlighet att ta in patienter. Tjänsten hjälper även patienter att få genomgå önskad operation med vackra, hållbara resultat genom specifikt anpassad träning

Mattias Förkläde

Ett förkläde för besvärliga patientnära situationer som hjälper sjukvårdspersonal att arbeta patientsäkert och minska vårdrelaterade infektioner.

Malum Software

En mobilapplikation som smidigt identifierar din specifika elprodukt via mobiltelefonens kamera. Applikationens utformning med bilddatabaser och mönsteravkänning möjliggör en ny begagnatmarknad för reservdelar och riktar sig till både privatpersoner som företag.

Innoveramera Sverige (”Min idol”)

Min idol hjälper föräldrar att öka vardagsmotionen hos sina barn genom att låta barn- och ungdomsidoler motivera och inspirera till mer rörelseglädje.

Gender Balance
genderbalance.se

Gender Balance utvecklar och tillämpar forskningsbaserade metoder och verktyg för praktiskt jämställdhetsarbete på företag, myndigheter och skolor.

DanioReadout

Tjänster inom anpassad genteknik.

Benny Zografov

En produkt som används för att minska smittspridning på sjukhus och i andra offentliga byggnader. Den leder till färre sjukskrivningar bland personal och större patientnytta, genom att aktivt motverka bakterier och virus på utsatta ställen.

ZEEDS App
www.zeedsapp.com

ZEEDS applikation hjälper människor hitta mening i sitt liv, genom att definiera viktiga värderingar och skapa värderingsbaserade vanor.

Virubustor

Nytt sätt att rena luft genom förbränningsmotorer.

Nordic MicroAvionics

Kompakta styrningsenheter för små satelliter.

Grit tech & Innovation (fd. Bollmaskin.se)

Grit tech & Innovation utvecklar världens första och bästa bollmaskin för padel och bygger en attraktiv prenumerationstjänst. Vi hjälper slutkund/spelare att genomföra egenträning av högsta kvalité.Padelhallarna får hjälp att drifta och administrera bollmaskinen samt bygga upp träningskulturen.

BioSolutions

BioSolutions lösning för klimat och hållbarhet hjälper medvetna företag att kompensera sin påverkan genom lokalt engagemang som skapar nya affärer.

Aquants

En enkel och skräddarsydd lösning för direkt och kontinuerlig analys av vattenbaserade miljöer genom mätning av flertalet parametrar.

The Lagom app

The Lagom app hjälper medvetna konsumenter som eftersöker enkel tillgång till miljövänliga produkter genom en marknadsplats för lokala alternativ.

SelfCare Diagnostics Sweden (fd HPVir)

HPVir® erbjuder en kliniskt validerad, kostnadseffektiv hemprovtagning för identifikation av kvinnor med högre risk för livmoderhalscancer som bärare av kronisk HPV-infektion. Hemprovtagning 24/7 frigör resurser för både den enskilda kvinnan och sjukvården.

RoundBit
roundbit.se/dendrit

Direkt från kliniken och med stor förståelse för sjukvård skapar RoundBit kommunikationsverktyg som underlättar i vårdens kaosartade miljö. Med fokus på enkelhet och genomtänkta lösningar utvecklar de Dendrit som förenklar samverkan mellan vårdpersonal och minskar den kognitiva belastningen i arbetet.

Easy Eat Dysfagikost

Easy Eat Dysphagic Diet utvecklar nya produkter för personer med tugg- och sväljsvårigheter baserat på behandling av köttprodukter för att minska dödsfallet på grund av brist på föda/mat-intag.

3UPP Media

3UPP Medias digitala plattform tillhandahåller akademisk forskning för journalister och medieproducenter i ett tydligt och lättillgängligt format.

Zigned
www.zigned.se

Zigned hjälper alla som vill signera dokument digitalt genom att sänka tröskeln för att börja använda tjänsten och genom att erbjuda en tillgänglig användarupplevelse utan begränsningar.

Xplir
xplir.com

Xplirs SaaS-tjänst förenklar produktionen av noterade bolags finansiella rapporter med ökad informationssäkerhet. Den är optimerad för ett nytt europeiskt regelkrav samt förberedd för kommande krav på hållbarhetsrapportering.

Sustainable Advantage
www.sustainableadvantage.io

Sustainable Advantage är ett SaaS bolag som genom digitala tvillingar & digitala verktyg hjälper företag att hitta lönsamma och klimatsmarta investeringar. Deras verktyg skapar prognoser och scenarier som kopplar lönsamma investeringar till energibesparingar och hållbarhetsmål inom elektrifiering och energisektorn.

Storka
www.storka.co

Storka stödjer personer som vill förbereda sig inför en graviditet genom att erbjuda ett vetenskapligt och evidensbaserat livsstilsprogram i en app med fokus på tiden innan befruktning. Att vårda sitt emotionella och fysiska välbefinnande med hjälp av livsstilsförändringar innan befruktning öppnar upp möjligheter till att stödja fertiliteten och det framtida barnets hälsa.

Signed by Mika
www.signedbymika.com

Signed by Mika utvecklar två hygienprodukter i nya svenska biomaterial som delvis ersätter oljebaserad plast. Båda produkterna utmärker sig genom en grönare livscykel, hög funktionalitet och attraktiv design.

GraphMaTech
www.graphmatech.com

GraphMaTech bedriver utveckling, produktion, försäljning och licensiering av avancerade material och nanostrukturerade material.

PeptiSystems
www.peptisystems.com

PeptiSystems bedriver forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av instrument, förbrukningsartiklar och processer inom life-science området.
Peptisystems utvecklar instrument för fastnas syntes av peptider i stor skala. Instrumenten används av pharmaindustrin för framtagning av läkemedelskandidater.

Dicot
www.dicot.se

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner.

Trippus Event Solutions
www.trippus.com/se

Trippus är ett komplett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser. Genom smidig administration får kunden full kontroll och kan skapa professionella storskaliga evenemang.

Envirologic
www.envirologic.se

Envirologic utvecklar, tillverkar och säljer tvättrobotar för rengöring i djurstallar vilket innebär att till exempel grisproducenter får bättre arbetsmiljö.

Sitlab Technologies Medtech
www.sitlabmedtech.com

Sitlabs plattform hjälper forskare som vill analysera och förvara stora mängder data inom R&D, bioinformatik och medicinsk bildanalys, och som dessutom vill applicera AI på dessa analyser och lager. Därigenom reduceras kostnad för infrastruktur samt tidsresurser, samt bättre hantering av stora datamängder.

LOCO2

LOCO2s koldioxidsug hjälper kunder som arbetar för en koldioxidneutral produkt genom att låta kor vara en del av lösningen och inte problematiken och skapa en sann koldioxidneutral produktion utan abstrakta utsläppsrätter.

Stoqup
www.stoqup.com

Stoqups återanvändningsbara bag-in-boxförpackning hjälper matoljeproducenter som vill förbättra sin produktivitet och lönsamhet genom att reducera fraktkostnader, förbättra hållbarhet och effektivitet, för att inte tala om nöjdare kunder, samt längre hållbarhetsdatum och användarvänlighet.

ReCubed

ReCubeds hållbara plattform för leverans av mat hjälper restauranger och deras kunder som vill minimera miljöpåverkan av leverans och take away kulturen genom att undvika dyr logistik och paketering och och tillhandahålla säkra, prisvärda och hållbara lösningar till skillnad från de befintliga företag som erbjuder hemleverans av matleveranser.

Prexpect (Pregspect)
pregspect.com

Prexpects unika onlinetjänst ”Pregspect” ger dig som är gravid möjlighet att få veta mer om ditt barn och när det är mest sannolikt att det kommer att födas. De vill att du och din partner ska ha bästa möjliga information och få uppleva en lugn och förväntansfull graviditet.

Wire Invest

Wire Invest är en investerargrupp för kvinnor som vill investera i fastigheter. Vårt mål är att göra fastighetsbranschen jämställd – under vår livstid. Det gör vi genom att skapa mer kvinnligt kapital i branschen i form av fler investerare som är kvinnor.

Amino Health
aminohealth.se

Amino Health använder monitorering av glukos för att erbjuda människor ett skräddarsytt program som hjälper dem att uppnå sina hälsomål. Vi applicerar algoritmer för maskininlärning på biologisk data för att ge exakta och skräddarsydda hälsoråd.

Oppioo
www.oppioo.com

Oppioo är en digital fysisk aktivitets app för cancerdrabbade före, under och efter sin behandling. Genom att kombinera patientens behandlingsplan med en plan för fysisk aktivitet, ökar Oppioo patientens välmående och snabbar upp rehabiliteringen.

Mender
www.mender.se

Mender förändrar dagens ohållbara klädkonsumtion genom en marknadsplats för att få kläder lagade eller omsydda av privatpersoner.

Upplens (Advanced Solar)

Upplens system hjälper kunder som vill ha miljövänlig energi till låg kostnad, genom att erbjuda ett mer effektivt system för solfångare istället för dagens solpaneler.

Carry for Life

Ny bärmetod för att alla ska kunna bära sin insulinpump tryggare, säkrare och kunna leva livet fullt ut! Vid typ 1 diabetes måste personen som drabbats sköta en livsuppehållande funktion manuellt varje dag – varje timme – dygnet runt för resten av livet.

3PAQ Engineering

3PAQ Engineering har utvecklat en ny process för tillverkning av pappersbaserat förpackningsmaterial, som ger starkare förpackningar samtidigt som förbrukningen av skogsråvara och energi reduceras.

Mediculus

Mediculus har en innovativ enhet för oftalmisk mätning. Ett sätt att mäta tryck och tjocklek på hornhinnan.

Intui

Intui utmanar tanken att toxic language är en del av onlinemiljön och har en lösning som hjälper företag att bekämpa toxic language. Därigenom skapas det en vänligare och tryggare miljö för alla.

Earthbanc
www.earthbanc.io

Earthbanc är en klimatfintech som gör det möjligt för individer och organisationer att kompensera för sitt koldioxidavtryck och använda AI-drivna mått för att fatta bättre ekonomiska beslut.

PandionAI
www.pandionai.com

Pandions satellittjänst hjälper myndigheter och företag som vill ge oss ett tryggt samhället och fatta bättre affärsbeslut genom att minskad osäkerheten om förändringar i omvärlden och via snabbare informationsprocesser.

ITSO Medical

ITSO Medical utvecklar en introducer anpassad för att förbättra resultaten i samband med operationer med kateterburna hjärtklaffsoperationer.

Paang

Paang är för bostadsutvecklare som vill skapa mer värde, reducera kostnader och spara tid. Tjänsten, datadriven approach och AI, levererar helt integrerade och optimerade designförslag på bara några minuter till bostadsutvecklarna.

Key2Brain

Ett biotechföretag som driver preklinisk utveckling av nya molekyler och metoder för effektivare målsökning av biologiska läkemedel till hjärnan.

Helios Innovations
www.heliosinnovations.se

Helios Innovations har utvecklat en ny metod att avsalta havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier. Med den här tekniken kan industrier bli självförsörjande och spara vatten för människor.

”Idag saknar över 2 miljarder människor tillgång till rent vatten och problemet bara förvärras pga klimatförändringarna och en växande befolkning. Genom att använda restvärme som energikälla kan vi drastiskt sänka kostnaderna för att göra avsaltning ekonomiskt lönsamt och miljövänligt. Vi bygger container formade avsaltningsmoduler och leasar ut dessa till kustnära industrier där de utan att behöva göra en investering kan sänka sina vattenkostnader, öka sin energieffektivitet och spara miljontals liter vatten till närområdet. Vi har under 2020 byggt en fullskalig pilotanläggning som kan rena 50.000 liter per dygn och lyckats verifiera tekniken i en industriell skala.”

Negentropy

Negentropy erbjuder ett sensorkit baserat på AI och IoT för personlig prenatal vård som kan bidra till minskad risk för mödradödlighet och förbättrad hälsa för moder och barn.

Eclectica
roihulabs.com

Eclectica är en molnbaserad lösning som hjälper småföretag att samla in data och förvandla den till handlingsbara insikter för ökad effektivitet och lönsamhet.

Uppsala Diagnostics Technologies

Uppsala Diagnostics har tagit fram en ny teknologi för dataanalys och effektivt sökande av sammansatta biomarkörer ur medicinska data. Tjänsten vänder sig främst till företag som behöver identifiera prediktiva biomarkörer ur studiedata från kliniska studier i sen fas. Den unika algoritmen kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för den kliniska studien.

”Vi hjälper företag inom diagnostik och läkemedelsutveckling med dataanlys och utveckling av nya biomarkörer. Vår unika algoritm är bättre på att hitta biomarkörer och baserad på rigorös statistik.”

Strong Rider Tech
strongrider.se

Strong Rider Tech är en träningsapplikation som ger kunskap om rätt fysisk och mental träning för ryttare för att öka prestationen i sadeln. Via appen erbjuds en digital personlig tränare och ett individuellt träningsupplägg som både motiverar och sparar tid för ryttaren.

Study Keys 4 U

Study Keys 4 U har tagit fram en digital tjänst för att hjälpa familjer som vill att deras barn ska lyckas med sina studier och där skolarbetet är en källa till frustration. I motsats till skolans resurser, finns Study Keys 4 U tillgängligt när det än behövs.

Noboxab

Noboxab har skapat Safeup – ett skydd mot bedrägerier, en ny kommunikationslösning för personer som vill ha en högre säkerhet i sin närvaro på internet.

Rely
relynow.com

Rely är en mobil applikation som erbjuder opartisk finansiell utbildning och rådgivning för kvinnor.

Newstid
newstid.com

Newstid har tagit fram en plattform som visar en mångfasetterad bild av hur nyheter beskriver världen för att förbättra transparens och källkritik. Newstid presenterar flera perspektiv av samma händelse för att bryta bekräftelsebias av viral information.

Lanfor Utveckling
lanforutveckling.com

Lanfor Utveckling har tagit fram nya, flexibla takfästen för brandvarnare, trådlös utrustning såsom kameror, sensorer, wifi puckar eller lastfäste med krok för butiksägare som vill öka sin försäljning genom bättre produktexponering, och samtidigt uppnå ökad säkerhet

Sustainartillery
martinlimadefaria.com

Sustainartillery har designat ett klot som absorberar koldioxid och hjälper hållbarhetsmedvetna organisationer att bidra till ett bättre klimat samtidigt som de profilerar sitt hållbarhetsarbete på ett symboliskt greppbart och estetiskt sätt som också kan inspirera andra att rädda vårt klot.

Vakansa
vakansa.se

Vakansa är en proptech startup som bygger en plattform som ska underlätta för samnyttjande av lokaler. Detta för att fylla lokaler när de står outnyttjade och ge fler aktörer billiga platser i staden att nyttja för sina aktiviteter.

OptiAnimal
optianimal.se

OptiAnimal har tagit fram ett nytt chip med innovativ teknologi. OptiAnimal erbjuder en digital tjänst som hjälper hästtränare att analysera hästens hälsostatus genom objektiva fakta i en världsunik helhetsbild. På ett enkelt sätt kan tävlingshästens välmående och prestation optimeras för en lång och framgångsrik tävlingskarriär.

Ecotype
www.ecotype.se

Ecotype har tagit fram en digital plattform som, med hjälp av väderparametrar och statistik, gör det lättare och smidigare att plocka svamp och bär genom att visa var och när det växer.

Baetes Technologies
baetes.com

Baetes Technologies gör ett komplett skalbart och autonomt 3D-skanningssystem som kan skanna och producera 3D-modeller av objekt och visa dessa direkt på webben för e-handelskunder.

I-CONIC Vision
i-conicvision.com

Ett komplett skalbart och autonomt 3D-skanningssystem som kan skanna, posta process och producera 3D-modeller av objekt. Den GPU-baserade programvaran kan användas även för video från rörliga kameror, till exempel på drönare.

Spacept
spacept.com

Spacepts mjukvaruplattform använder computer vision och machine learning för att processa satellit-observationer över jordens infrastruktur för att möjliggöra en säker, effektiv och hållbar drift.

Wind Vertical-Axis Turbine

Wind Vertical-Axis Turbines fristående vindenergisystem hjälper kompakta system för vindturbiner att kontrollera energitillförseln för hushåll belägna i blåsiga områden genom att erbjuda installation av systemet på plats.

Textcloud
www.textcloud.co

Textclouds plattform för textanalys hjälper verksamhetschefer att öka effektivitet i sina team genom att automatisera textrelaterade arbetsflöden och gör det möjligt för anställda att fokusera på viktigare uppgifter.

Swedish eNorm Software
e-norm.se

Swedish eNorm Softwares system för metadatahantering hjälper kommuner och myndigheter att få kontroll över all sin information, genom att samla alla regler och metadatamodeller i ett system – oavsett i vilket system information befinner sig. Detta minimerar säkerhetsrisker samtidigt som kostnader för administration reduceras, och kräver varken upphandling eller installation.

Killcancer

Killcancer diagnosmetod och behandlingar för cancer hjälper vårdinrättningar att förlänga patientens livstid genom att minska risk för sen diagnos och möjliggör tidigt ingripande på tumörer.

Newergy

Newergys högspänningskablar hjälper elnätsoperatörer att på ett säkert och effektivt sätt leverera el genom att förbättra pålitlighet och reducera energiförluster.

Nanoform Science
www.nanoformscience.se

Nanoform Science producerar nanoporösa material för olika applikationer inom life science. Materialen kan utnyttjas som medicinska verktyg som förbättrar effektivitet och säkerhet inom leveransteknik och behandling, men även drastiskt reducera kontamineringsrisk i faciliteter och redskap inom vårdinrättningar.

Metanova

Metanovas plattform hjälper hållbarhetschefer inom tillverkningsindustrin som vill sälja hållbart producerade produkter genom att förenkla kommunikation och möjliggöra transparens i hela leveranskedjan.

Co-Grow
co-grow.se

Co-Grows digitala plattform hjälper småskaliga bönder som vill sälja grönsaker på abonnemang genom att förbättra konsumentrelationen och öka vinst.

Cuteness

Cuteness smartphoneverktyg hjälper unga yrkesverksamma att leva i nuet, genom att reducera stress och bygga självförtroende.

VIfoder

Vifoders nätverk hjälper bönder som vill köpa kostnadseffektivt och hållbart foder genom att reducera transaktionskostnader och etablera nya partnerskap, liksom direkt tillgång till relevant information.

Bodylitica
bodylitica.se

Bodyliticas analys för kroppssammansättning hjälper vårdinrättningar att reducera hälsorisker och möjliggör mer välinformerade beslut om behandling.

Rider’s Position Sweden
www.ridersposition.com

Rider’s Positions digitala realtidscoach hjälper ryttare som vill förbättra sin kommunikation med hästen genom att ge feedback på hur de sitter i sadeln och skapar därmed en bättre ridupplevelse för både ryttare och häst.

MinFarm Bia
www.minfarmtech.com

MinFarms LoRaWAN Satellite Gateway hjälper nätverksintegrerare som installerar IoT-sensorer i avlägsna områden genom att integrera satellituppkoppling för att ansluta till cloud-applikationer.

Intelligence Lab (Dechefr)

Dechefr är ett riskbedömningsverktyg som hjälper analytiker som vill göra tillförlitliga riskbedömningar av individer baserat på texter genom att undvika resurskrävande metoder och använda innovativ tvärvetenskaplig textanalys.

Linca Diagnostics

Linca’s ultrakänsliga och exakta metod för detektion av DNA mutationer hjälper kliniker och forskare att diagnostisera, välja och övervaka cancerbehandlingar.

Evolar
evolarab.se

Evolars elproducerande frontglas för konventionella solpaneler hjälper solpanelstillverkare som vill förbättra sin lönsamhet genom att öka panelens elutbyte med 25% och därmed sänka deras kunders elproduktionskostnad.

Rebase Energy
www.rebase.energy

Rebase Energy tillhandahåller en AI-plattform specialiserad på väderanalys för energi- och vattenbolag som möjliggör bättre operationell beslutsfattning inom områden som energioptimering, elhandel och vattenhantering.

Skyqraft
skyqraft.com

Skyqraft erhåller smart inspektion av elnät genom att använda autonoma drönare. De använder sig av maskininlärning för att identifiera skador på elnäten automatiskt.

Save by Solar
www.savebysolar.se

Save by Solar har utvecklat en egen algoritm som optimerar en solcellsinvestering utifrån verksamhetens faktiska elförbrukning och fastighetens fysiska förutsättningar. Då kan solcellsanläggningen byggas för att producera den el som verkligen går åt, vilket gör investeringen maximalt lönsam.

Scientific Video Platform

Scientific Video Plattform erbjuder en teknisk plattform för vetenskapliga videoinstruktioner för att hantera problem med reproducerbarhet i vetenskapliga experiment.

Sunthetics
www.maston.se

Sunthetics har utvecklat en teknik för att binda koldioxid från luften och med hjälp av högtemperatursolfångare omvandla koldioxiden till ett flytande bränsle.

SciFree
www.scifree.se

SciFrees tekniska infrastruktur hjälper forskare och universitetsbibliotek som vill minska sin arbetsbörda för publicering och uppnå öppen åtkomst genom att automatisera delar av arbetsflödet vid publicering.

Practise Norden Tech

Practise Norden Tech säljer digitala lägesbildssystem som hjälper ledningsgrupper och beslutsfattare att skapa väl underbyggda beslut/effekter i krissituationer genom att visualisera kritisk information på ett enkelt och överskådligt sätt enligt gällande forskning.

Infrasonik
www.infrasonik.se

Infrasonik skapar högintensivt infraljud. De skapar en turbulens motsvarande tre orkaner i hastighet. Det utnyttjar dom för att accelerera och energieffektivisera industriella processer inom tre huvudområden; kylning, förbränning och torkning.

Simson Consulting

Simson Consulting erbjuder en tjänst, i form av en app och en administrativ it-plattform, som drastiskt underlättar och kvalitetsäkrar arbetet för uppdragstagare inom Socialtjänsten.

Mast Pharma

Mast Pharma erbjuder en kliniskt testad innovativ behandling som mildrar klåda för både barn och vuxna.

Linnaeus 4D
www.linnaeus4d.com

Linnaeus 4D erbjuder ett unikt simuleringsverktyg, bestående av både IOT utrustning och programvara, för att monitorera och prognostisera samt övervaka miljökonsekvenser.

Karbonomi

Karbonomi erbjuder ett digitalt verktyg som hjälper företag och organisationer att övergå till netto-negativa koldioxidutsläpp.

Investophant
www.investophant.com

Investophant erbjuder ett digitalt verktyg som genom visualisering kan engagera privatpersoner att lära sig investera och därmed kunna bygga upp ett tryggt och lönsamt sparade.
”Många privata investerare gör misstag som leder till dålig långsiktig avkastning. Det kan vara misstag som att inte diversifiera, betala för höga avgifter eller att spara långsiktigt på ett vanligt bankkonto. Appen Investophant gör det kul att ta rätt investeringsbeslut genom gamification, visualiseringar och lättsmält utbildning.”

Havredals Biodevelop
www.havredals.se

Havredals gör nästa generations växtbaserade köttalternativ på lokala grödor som hjälper människor att minska sin klimatpåverkan genom kortare transportsträckor, ett stärkt lokalt jordbruk och en bättre smakupplevelse.

Isolode
www.isolode.com

Isolode tillhandahåller trådlösa silikon sensor noder som skapar vägning, spårbarhet och förtroendetjänster till logistikens internet.

Primm

Primm erbjuder personifierade kostråd för att sedan även kunna erbjuda näringsrika och fiberrika mellanmål specialdesignade för konsumentens behov.

Nordic Fiber LAB
www.medabotics.se

Produkten Electro Nanoscope Inventor är en portabelt deeptech-enhet som mäter och producerar tillräcklig mängd nanomaterial på önskad yta, exempelvis hud, läder, vävnader, solceller, sensorer, textil, rymdhantverk, filter, energilagring, battericeller eller byggnadsmaterial, för förbättrade fysiska eller kemiska egenskaper.

Educaora
www.educaora.com

Educora erbjuder en digital plattform för interaktivt och spelifierat lärande. Tjänsten innehåller videos och en mängd gaming-inspirerande aktiviteter för att positivt stimulera inlärning.

Prognostix
prognostix-uk.com

PATHFX – ett adaptivt kliniskat beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad

Moltic Pharma

Moltic Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på tidig utveckling av ett nytt läkemedel mot epilepsi

GolfRide

GolfRide hjälper golfspelare som vill ta sig runt banan snabbt och smidigt genom att erbjuda ett alternativ till golfbilen som går att boka och betala digitalt.

Vandra Adventure Learning

Genom att integrera gamification med Skolverkets läroplan motiveras elever att lära sig och behålla information genom fysiska och mentala övningar.

Secretissimum

Secretissimum har tagit fram en digital tjänst som förenklar och automatiserar hantering av personlig integritet på nätet.

Finc
finc.se

Finc hjälper dig att optimera ditt företag inför en eventuell försäljning så att dess räkenskaper ser attraktiva ut för investerare.

CA Holding
www.acotak.se

CA Holding hittar yttre läckage innan de skadar fastigheten genom att bevaka högriskområden och larma fastighetsägare

Omicle
www.omicle.se

Omicles forskningbaserade ruttoptimeringsalgoritmer hjälper logistikföretag att koppla beställare och transportörer för att fylla tomma lastbilar och förbättra driftseffektiviteten.

Mymechanic.Se

Mymechanic.Se är en mobil bilmekaniker som kommer till din bil istället för att du kommer till verkstaden. Som Uber för bilverkstäder.

BrainZell
www.brainzell.com

BrainZell tar fram artificiella mänskliga mini-hjärnor för att hjälpa till att utveckla bättre medicin för hjärnsjukdomar, vilket ökar framgången för kliniska studier.

GreenCarpool Norden
greencarpool.se

GreenCarpool Norden erbjuder mobilitetstjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Därmed sänks kravet på markanspråk för parkering med upp till 50%.

CliSmart

CliSmart hjälper konsumenter och samhällen med hållbara leveranser av färska grönsaker och örter genom att reducera leveranstid från gård till bord till en enda dag.

Modular Gaming Development

Modular Gaming Development erbjuder microservice-upplägg för snabb och stabil utveckling av dataspel.

BioCell Analytica Uppsala
www.biocellanalytica.se

BioCell Analyticas innovativa biologiska analysmetoder hjälper dricksvatten- och avloppsreningsverk som vill säkerställa god vattenkvalitet genom mätning av biologiska effekter orsakade av miljö- och hälsofarliga kemikalier i vattnet.

Spit Lab
www.spitlab.co

Spit Lab tar fram en applikation som använder AI, machine learning, och prediktiv analys för att förutspå fertilitet i oregelbundna menscykler orsakade av polycystiskt ovariesyndrom.

PropBot

PropBot erbjuder artificiell arbetskraft till förvaltning av fastigheter och infrastruktur, som är snabbare, smartare och billigare än anställd personal. PropBots första AI arbetar 24/7 för att höja kvaliteten på digitala arkiv med ritningar och tekniskt dokumentation.

Norrsidans Innovation
norrsidans.com

Norrsidans Innovations vision är att erbjuda offentlig sektor nya lösningar med ny teknik för att bli mer optimerad med hjälp av IoT. Vi skapar sensorer samt ett arbetsverktyg för att hantera data, visualisering samt fördelning av arbetsuppgifter.

Messob Foods
messob.se

Messob Foods utvecklar nya hälsosamma frukostprodukter med teff.

Ekobot

Ekobots autonoma jordbruksrobot hjälper bonden att minska behovet av kemisk besprutning av grödor. Det minskar behovet av traktorer och manuell radhackning och frigör tid för bonden.

Ctrl-m

Ctrl-ms lösning hjälper lärare och elever att fokusera på utbildning genom att eliminera störningar och samtidigt spara pengar för skolan.

Vilu tech

Utvecklar en ny sorts skridskoskena för hockey och bandy. Med ett för marknaden nytt material tillsammans med ett unikt framställningssätt ska det höja prestandan och förbättra glidet.

Valhal Connectivity

Optisk läsare utvecklad med marknadens senaste Ai/IoT teknik.

Trailer Save

Broddskydd för att motverka skador på golv i hästtransport.

Science Market Uppsala

Uppdraget är att hjälpa och skapa ett kunnigt samhälle som kan använda information, söka efter rätt källor och känna igen pseudovetenskap och populism.

Rodson

Utvecklar en mekanism som kommer att underlätta och spara tid åt alla klockanvändare.

Pick-a-Pike

Utveckling av verktyg för datainsamling på gädda för forskning, förvaltning och ett hållbart sportfiske.

Delsbo mjöl och bröd

Vår förpackningslösning för färskmalet mjöl hjälper kunder och producenter uppnå en säker, ren och färsk produkt med ett lång hållbarhet och utan spill. Färskmalet mjöl kommer bli mer tillgängligt utan att behöva mala själv.

Lihoza Biomedical

Ett elektroniskt implantat som reglerar blåsans tömning för inkontinenta.

Habitfix

Tjänst i form av en app där du får ett personligt program för att minska beroende av sociala medier.

FarmPharma

Utvecklar ett läkemedel för nötkreatur som ska minska behov av antibiotika i produktionsdjur och därmed inte skapa mer antibiotikaresistens som även drabbar människor och tar cirka en miljon människoliv i världen varje år.

Comple
www.coraxdrones.se

Comple säljer en hovrande trådbunden drönarplattform som kan användas som flygande arbetslampa för blåljuspersonal och vid vägarbeten.

Enphasys
enphasys.se

Enphasys tillhandahåller tjänster för att utvärdera resultatet av orala (läkemedels) formuleringar. Målet är att påskynda läkemedelsutvecklingen och att ge patienter tillgång till lämpliga orala läkemedelsprodukter. Enphasys erbjuder en rad olika toppmoderna in vitro-analyser som utvärderar prestationen av olika orala läkemedelsformuleringar i mag-tarm kanalen.

Pedal Republic
pedalrepublic.eu

En digital cykelverkstad som kommer till dig på ett klick, oavsett om din cykel står på jobbet, stan eller hemma.

FoodFighters
www.foodfighters.se

FoodFighters är en marknadsplats för dagligvaruhandel, en Pricerunner för mat med smarta filter för klimat, pris, rättvis handel och hälsa.

Arreton Labs

Arreton Labs har som målsättning att ta det bästa av Business Process Management till universitetsvärlden. Produkterna förbättrar effektiviteten i forskning, vilket leder till bättre resultat för forskare, universitet och samhälle.

Social Vista

Social Vista har tagit fram en teknisk lösning för att automatisera fysiska butiker

Researgene

Researgene använder DNA-teknik för att identifiera vilka arter så som bakterier, växter och djur som finns i ett biologiskt prov.

Handkraft

Handförstärkaren Spiralen, med redskap, ger styrka för svaga eller påfrestade händer och handleder. Smidig konstruktion gör den lätt att ta på och av.

Pixel Biology
www.pixelbiology.co

Pixel Biology tar fram personlig konst baserad på din egen DNA-profil.

Seeding Solar

Seeding Solar är en finansiell produkt som erbjuder enkla investeringar i energisystem baserade på solel i utvecklingsländer.

Ullförmedlingen
www.ullformedlingen.se

Ullförmedlingen är en arena för svensk ull genom att förmedla svensk ull, kunskap om svensk ull och kontakter inom den svenska ullbranschen. Ullförmedlingen möjliggör och förenklar inköp och försäljning av ull mellan fårägare och ullförädlare med det övergripande syftet att mer av den svenska ullen med dess bredd och olika kvalitéer från de svenska fårraserna ska komma till nytta och användning.

SmartPark

SmartPark är ett infällbart cykelstyre som underlättar cykelparkeringen i populära cykelställ.

Qaem

En vertikal SaaS-plattform för hela 3D-utskriftens värdekedja, från beställning till leverans.

Act & Eat

Erbjuder naturlig och vegetarisk färdigmat förpackad på ett tilltalande sätt till aktiva individer.

EcoSand Nord
www.ecosandnord.com

Ekosand har tagit fram specialbehandlad sand som ej fryser för konstgjorda gräsplaner.

DoloRadix
www.doloradix.com

Företaget utvecklar diagnosverktyg och nya behandlingsmetoder för effektiv smärtbehandling.

Sumitup

Food Addict är en anonym självhjälpsapp mot hetsätning, som lindrar och botar vårt samhälles vanligaste ätstörning. För privatpersoner, och för sjukvård som stöd vid behandling.

Thyni & Viketoft Innovation
www.tvinn.se

Thyni och Viketoft Innovation skapar molnbaserade smarta laddnings- och energihanteringssystem som optimerar laddning av elfordon och nyttjandet av tillgänglig effekt.

Innohale

Vaccinering ska vara smärtfri och lätt. Det bör vara allmänt tillgängligt även om det inte finns någon kylning. Andningsorganen har visat sig möjliggöra effektiv leverans av många läkemedelsmolekyler. I Innohale jobbar vi med formuleringar och läkemedelsleveransstrategier för att möjliggöra effektiv immunisering via inandning.

Ten Penny TV
www.ten.penny.tv

Ten Penny TV är en video-plattform där användare kan hoppa över annonser och låter videoskapare öka sina intäkter. Valfria nano-betalningar skapar fler möjligheter i tittarupplevelsen.

Tag-ON

Tag-ON utvecklar molekylspecifika verktyg för avbildning av bioaktiva substanser i vävnadssnitt samt detektion i kroppsvätskor. Verktygen ska underlätta sjukdomars karaktärisering, diagnos och prognos.

Sciins
sciins.com

Våra friska och sunt avlade hussyrsor hjälper syrsfarmare att öka sitt ekonomiska resultat genom att undvika att använda sig av sjuka djur i sin besättning och istället använda våra syrsor.

TEMA Biotechnologies
www.temabiotech.com

Ny metod: Teknik för att amplifiera detekteringssignaler från DNA-konjugerade läkemedelsmolekyler med låg molekylvikt, vilket detekterar hur en ny läkemedelskandidat interagerar med dess avsedda målprotein.

Neurora NLP
www.neurora.ai

Neurora är den första smarta sökmotorn som ger användaren full kontroll. Sökmotorn visualiserar sökresultat utan en lång lista och skyddar användarens anonymitet på internet.

Nanosized AB

Nanosized möjliggör lönsam masstillverkning av nanochips genom att tillhandahålla unikt nano-rent vatten, NPW™, för tillverkningsprocessen av halvledare.

Manta Wind
www.mantawind.com

I projektet Manta Wind utvecklas ett nytt flytande vindkraftverk för havsbruk. Genom att utnyttja verkets rotation för att motverka vindens tippande kraft kan vindkraftverket göras 70% lättare än den ledande konkurrenten. Förutom den höga kostnaden för dagens lösningar löser man även problemet med komplexa operationer och tunga lyft till havs.

Kylcylinder

Kylcylinder är en ny typ av behållare för att förlänga hållbarheten för blodprover under transport enligt särskilda krav i sjukhusmiljön.

Dreamscape

Dreamscape har tagit fram en ny teknik för att välja ljudbok: en röst aktiverar ditt eget äventyrs ljudbok – till att börja med för att hjälpa människor att bilda goda sovvanor genom Gamification, men också en ny underhållningsplattform.

Co-Properties Nordic
www.co-properties.se

Med nytt tänk och teknik tar vi crowdfunding till fastighetsbranschen – Co-Properties gör det möjligt för småsparare att investera i specifika bostadsfastigheter tillsammans.

Beotop Innovation
www.beotop.se

Exploatering av teknik för trådlös optisk datakommunikation (s.k. asymmetrisk FSO). Med vår metod uppnås även spårbarhet och kontroll av industriella operationer med tekniken.

Medify
www.medify.life

Medify utvecklar produkter för en uppdaterad hälso- och sjukvård, och accelererar implementationen av nya behandlingstekniker från forskning, industri och klinik. Deras produkt Medify är ett intelligent verktyg för medicinsk fortbildning.

WooLeads

WooLeads har utvecklat ett prospekteringsverktyg till webbyråer för nykundsbearbetning.

Friska DU

Friska Du har utvecklat en metodik för att undvika fallskador främst hos äldre personer.

PercyRoc
www.percyroc.se

PercyRoc använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRoc kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.

Hawkeye
www.zaragsoft.se

I dagens utvecklingsklimat där snabbhet och resultat går före arbetares faktiska välmående vill Hawkeye ge utvecklare ett verktyg att hinna ikapp och inte bränna ut sig. Hawkeye ger möjlighet till snabbare och direkt sökning med väldigt bra överblick och integreras tillsammans med användarens favoritprogram.

Developeration
www.developeration.se

Developeration AB utvecklar ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder. Den nya metoden kommer att ge bättre resultat, färre komplikationer och sänka behandlingskostnaden med över 70%.

MindMend
www.mindmend.se

MindMends digitala, storskaliga plattform har utprövade KBT-behandlingsprogram för ADHD och andra psykiatriska diagnoser. Plattformen gör det möjligt att erbjuda patienter en högkvalitativ behandling – omedelbart efter diagnos. Plattformen erbjuder också möjligheter till forskning och utvärdering.

GDPR-commander

GDPR-commander kvalitetssäkrar GDPR-arbete i organisationer genom gamification med hjälp av artificiell intelligens och en utförlig dokumentation. Det sker genom en frågeplattform med dynamiska följdfrågor, som skapar en kundspecifik lägesanalys och handlingsplan.

DNA DesignProjektet

Konst och designprodukter baserade på ditt eget DNA.

Sigrid Therapeutics
www.sigridthx.com

Sigrid Therapeutics utvecklar en oral medicinteknisk produkt för behandling av blodsocker i prediabetiker.

WOD System Sweden

WOD router har en inbyggd tidsbegränsnings-funktion som möjliggör restriktioner av datortiden för användaren.

Liqway AB
www.liqway.com

Utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i till exempel fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.

Myntie
www.myntie.com

Myntie förenklar bidrag till välgörenhet genom att samla in växelpengar när du köper något, så att små bidrag i vardagen kan göra stor skillnad för de organisationer du väljer.

Hello Colic

Hello Colic är en app som hjälper föräldrar med kolikbarn samt stöttar primärvården/sjukvården, exempelvis BVC. Appen innehåller smarta funktioner såsom kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Återkopplingen från föräldrar med kolikbarn är mycket positiv. Hello Colic har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.

ReCalor
www.recalor.se

ReCalor tillverkar en golvbrunn med integrerad värmeväxlare, för att återvinna energi vid dusch och liknande.

Bright Day Graphene
www.brightdayprototypes.se

Bright Day Graphene skapar innovativa lösningar för ett hållbart energisamhälle.

Glowbalance
www.martinlimadefaria.com

En unik innovation och visuellt pedagogiskt beslutsverktyg som mäter FN’s 17 globala mål. Ett verktyg som enkelt visualiserar, mäter och hjälper framför allt företag att fatta hållbara beslut för en balanserad affärsverksamhet och därmed också för en hållbar global balans.

Sun Labs Nordic
www.sunlabs.se

Sun Labs är specialliserat inom Artificiell Intelligens (AI), datavisualisering och dataloggning i realtid för solcellsanläggningar och andra förnybara energikällor.

Optima Planta
www.optimaplanta.com

Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Bolaget utvecklar en teknisk plattform för att odla växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

MaishaBit (fd. Afiyasparks)
www.maishabit.com

MaishaBit designar och utvecklar digitala hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och vårdpersonal. Målet är att göra vården effektivare.

Bitroot
www.bitroot.se

Bitroot gör växthusodling mer effektivt. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft. Sensorsystemet hjälper växthusodlaren att få mycket bättre koll på sina växter och minska risken för skördeförlust. Bitroot arbetar för att stödja självförsörjning och bekämpa den kommande matkrisen.

Drupps
www.drupps.com

Utvecklar en teknik för att i stor skala skapa vatten av luft.

SoftRobot
www.softrobot.io

SoftRobot utvecklar AI-lösningar för att effektivisera administrativa och tidskrävande arbetsuppgifter. Företaget erbjuder en digital assistent som heter Aiida för redovisningskonsulter och revisorer.

preVet
www.prevet.se

Utvecklar ett digitalt verktyg mellan djurägare och veterinär.

UpCard
https://upcard.io/

Upcard är en plattform inom autism och ADHD som stöder barn, föräldrar och vårdgivare i sin dagliga kommunikation. Uppdraget är att förstärka individer, familjer och organisationer; uppmuntra dem att experimentera med teknik som är utformad för att hjälpa dem och att förbättra livskvaliteten genom att analysera sina egna unika data.

Svensk Telepsykiatri
www.telepsykiatri.se

Erbjuder psykiatrisk vård, handledning och relaterade tjänster digitalt via videolänk där patienten antingen befinner sig hemma eller på lokala mottagningar. Svensk Telepsykiatri erbjuder hög psykiatrisk och psykologisk kompetens oavsett var man bor eller arbetar i landet.

Deep Forestry
deepforestry.com

Deep Forestry har utvecklat en prototyp av en drönare som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet.

ENA (Enabling Absorption)

ENA är en kontraktsforskningsorganisation som utvärderar resultatet av orala läkemedelsformuleringar. ENA används för att förutsäga upplösning, matsmältning och absorption i tarmarna.

Navinci Diagnostics
www.navinci.se

Navinci har en mission att kombinera de senaste tekniska framstegen inom in-situ analys till kit och tjänster så att forskare och läkare kan diagnostisera, välja behandlingsmetod och övervaka framsteg baserat på de tydligaste möjliga uppgifterna. Ju tydligare information, desto bättre blir patientens resultat.

Oncodia
www.oncodia.com

Oncodia utvecklar en regulatoriskt godkänd mjukvara för att hitta behandlingsstyrande mutationer i cancertumörer som möter patientens och vårdens behov av rätt diagnos, snabbhet, och precision.

Syfte: Erbjuda rätt behandling till rätt patient

Peafowl Solar Power
www.peafowlsolarpower.com

Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material. 

Danpsis Artificial Intelligence (fd Saguaro Methyl)

Förutsägande svar på cancerbehandling baserat på epigenetiska markörer.

Vesicode
vesicode.com

Vesicode utvecklar avancerade molekylära verktyg för känslig och högupplöst analys av extracellulära vesiklar i en droppe blod. Verktygen passar för både akademisk forskning och kliniska studier. Det långsiktiga målet är att rädda liv genom att kartlägga sjukdomar och möjliggöra mycket tidigare diagnos av flera cancertyper och även andra behandlingsbara sjukdomar än vad dagens metoder erbjuder. 

NatScreen

Idén är att möjliggöra att olika cellsystem kan screena för proteinsammansättningar som har förlusten av NAT2 som mål i kolorektal cancer.

BDA (Bone mineral Density Analyzer) – Probingon
probingon.com

Probingon utvecklar och marknadsför sensorer vilka används i point-of-care medicinteknisk utrustning som är en del av ett växande IoT ecosystem med syftet att kunna tillhandhålla och analysera hälsodata för en mer effektiv diagnostik inom sjukvården.

Attack Point Security
www.attackpointsecurity.com

AttackPointSecurity ser till att företag både är säkra och ger säkra lösningar till sina kunder. Uppdraget är att producera en lösning som använder vissa nya maskininlärningstekniker för att kunna hitta säkerhetshål i kundens programvara eller system.

Afiya Health
www.afiyahealth.net

Afiya Health är en digital platform som kopplar patienter till hälso- och sjukvårdstjänster med läkare. Afiya Health tillåter läkare att skicka recept elektroniskt via appen och patienter kan besöka närmaste apotek för att hämta medicin. En av tjänsterna, Docbot, fungerar som en webchat med “touch and tap” istället för att skriva, för att underlätta användarupplevelsen för patienter som inte är tekniskt kunniga.

Altris
www.altris.se

Altris tillhandahåller ett nytt katodmaterial för natrium-jon batterier som består enbart av vanligt förekommande ämnen som är helt miljövänliga.

AnSoTeQ

Ansofy är ett användarvänligt verktyg för att tillgängliggöra nyheter/artiklar från många olika tidningar utan att användaren behöver teckna separat abonnemang för varje tidning.

Cura Connect
www.curaconnect.se

Cura Connect är ett webbaserat nätverk där läkare och sjuksköterskor kan matchas direkt mot uppdragsgivare utan dyra mellanhänder och med full transparens avseende samtliga villkor.

Dalili Design
www.dalilidesign.com

Dalili design designar och producerar hallmöbler och garderobslösningar för privat och offentlig marknad. Fokus är innovativ formgivning med hög funktion och användarvänlighet.

Epic Eats
www.getepiceats.com

Epic Eats mål är att ge gästen 100% nöjdhet på alla sina restaurangupplevelser genom att rekommendera restauranger till restaurangbesökare via egen avancerad AI.

Flow

Ljud är vågrörelser. Vågrörelser representeras bäst som kurvor. Flow är ett musikinstrument med vilket musiker skapar och skulpterar levande kurvor för allt som sker med ljudet.

Handkraft

Handförstärkaren Spiralen, med redskap, ger styrka för svaga eller påfrestade händer och handleder. Smidig konstruktion gör den lätt att ta på och av.

Iconicli
www.iconicli.se

Iconicli är en online-plattform för rekrytering av modeller och andra aktörer inom mode- och reklambranschen.

Matomatic
www.matsvinn.se

Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsvinnet.

WW

WWs uppdrag är att förebygga och hjälpa människor som lider av handeksem och handallergier. Genom förädling av diskhandsken kan WW hjälpa den miljon svenskar som lider av både handeksem och den sociala ångesten som sjukdomen medför.

Hyperkonkret
www.mrshyper.se

Hyperkonkret är en lärplattform för SO-ämnen speciellt framtaget för barn med koncentrationssvårigheter.

DrDigital

Innovativa, effektiva och roliga It-Kurser för äldre, för att få dom mer delaktiga i samhället. It-app för alla privatpersoner med It-svårigheter.

ChemoScan

Cancerpatienter genomgår farliga läkemedelsbehandlingar utan garanti för att de kommer fungera. ChemoScan hjälper läkare att välja bort ineffektiva läkemedel för att minska patienters lidande och reducerar kostnaden för  icke-fungerande cytostatika i cancervården.

Ansvar
www.ansvar.org

ANSVAR® är en certifiering för läkemedelsföretag som vill ha en hållbar värld. Vi är dedikerade att hjälpa dig att ta miljöansvar i din produktion, så att du uppnå, världens och dina egna miljömål.

LeafyMade
www.leafymade.com

Leafymade ersätter papperstallriken mot en miljövänlig, organisk variant gjord på löv.

4mpt

Ge företag möjligheten att anställa mer figursydd och effektiv personal till sin verksamhet med hjälp av ett unikt personlighetssystem.

Act & Eat

Erbjuder naturlig och vegetarisk färdigmat förpackad på ett tilltalande sätt till aktiva individer

MealMatch

Låt dig inspireras av MealMatch, receptappen som gör din vardag enklare. Hitta recept och utnyttja de resurser du har hemma på ett snabbt och smidigt sätt.

Scandinavian Techsystems

Life Diary är en livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Appen ger möjlighet för människor att se en helhet i sina liv gällande matvanor, motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande mm.

Umbrella Science
www.umbrellascience.com

Med stor erfarenhet och kunskap inom biotekniologi utvecklar och producerar Umbrella Science mikro- och nanostrukturerade plastdetaljer för kunder inom forskning och industri.

Stardots
www.stardots.se

Utvecklar en AI/molntjänst för att optimera vårdinsatser för Parkinson genom att logga utfall på tester.

Robotics Care
www.roboticscare.com

Robotics Care utvecklar och säljer avancerade medicintekniska produkter till personer med neurologiska skador och personer med partiell mobilitet. Produkten, Poseidon, är en duschrobot.

Nodified
www.nodified.se

Nodified erbjuder en kostnadseffektiv kommunikationslösning till företag som lider av överbelastade telenät eller bristande teleinfrastruktur.

Intellotel
www.intellotel.com

Intellotel är ett digitalt verksamhetssystem för hotell. Systemet har en innovativ funktionalitet som bygger på personalens roller.

Unibap
www.unibap.com

Kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

New Century Information (NCI)
www.nci-ab.com

Har utvecklat en mobil plattform inom området ”High Precision Outdoor Tracking”. Kan användas för en mängd olika specialiserade eller skräddarsydda applikationer inom alla utomhusmiljöer, inom sport eller industri där det krävs detaljerade och avancerade positioneringsdata i realtid.

Bullux Board

Företaget ska producera skräddarsydda longboards och cruiserboards gjorda av kolfiber  och sälja dem genom en webbplattform.

Eko Grönovation

Ett nytt koncept inom vertikal odling. Ger smakrika sallader och örter året runt, utan bekämpningsmedel. Använder hi-tech sensors, helt automatiserat upplägg med recirkulerad hydroponic växtnäringssystem.  Denna typ av odling är miljövänlig och minskar koldioxidavtryck.

Irisind Technologies
www.avos.io

Erbjuder Avos, en molnbaserad callcenter-mjukvara för effektiv kommunikation, försäljning och marknadsföring.

Lifestyle encyclopedia

En livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Ger möjlighet för människor att se helheten i sina liv gällande mat- och motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande med mera.

M&D Solutions

Effektivsering av samarbete mellan privatpersoner, företag och försäkringsbolag.

Spinckel Invest

Företaget ska utveckla och driva en plattform som möjliggör: (1) att entreprenörer/startups i tidigt skede och etablerade bolag möts och tillsammans ansöker om offentliga medel för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter, och; (2) att investerare skapar utlysningar (likt myndigheter) som entreprenörer/startups i tidigt skede kan ansöka om för sina innovationer och affärsmöjligheter.

The happy Defender

Tillverkar designade fenderstrumpor som sprider glädje bland båtfolk över hela världen. Glädje, inte bara över en lite roligare design. Akryltyget använder återanvänd plast från världshaven. På det sättet försvaras både båten och världshaven som vi färdas på.

Amundi Technologies
www.amunditech.com

Utvecklar den nya mobila betaltjänsten Elkypay, som bygger på NFC-teknik och kräver inga appar. Genom att hålla mobilen framför till exempel en annons eller meny  kan konsumenten direkt köpa produkter i annonser eller beställa och betala lunchen på café.

Uppsala Spelberoendecentrum
www.spelberoendecentrum.se

Erbjuder behandling till människor som har problem med överdrivet spelande om pengar.

CutPilot
www.cutpilot.com

Utvecklar och säljer programvara för visualisering av strukturritningar och klippterminologi samt dokumentation av planerat och utfört praktiskt arbete (interaktiv handledning och dokumentation på webbläsaren, PC, Tablet, Smartphone). Riktar sig till frisörer, stylister och manikyrister samt till skolor som tillhandahåller grund- eller vidareutbildningar inom dessa yrken. Tjänsten ska användas av lärare, elever, professionella, amatörer eller andra som är intresserade av dessa områden.

NorthernLight Diagnostics

Utvecklar en biomarkör som kan förutsäga svaret på antidepressiva läkemedel innan behandlingen påbörjas. Detta förväntas förkorta lidandet för patienterna och minska sjukvårdskostnaderna för depression.

Mögelmat
www.swedishtempetations.com

Vill erbjuda ett högkvalitativt och läckert vego-protein med unika hälsomervärden baserat på svenska, ekologiska råvaror.

Deversify
www.deversify.com

Identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom Mobil hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.

Sally R
www.sally-r.com

Använder rymdteknik för att spara energi i fastigheter och garantera ett hälsosamt inomhusklimat. Detta görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med teknik som används för klimathantering i rymden på International Space Station via en optimeringsalgoritm.

Stophop
www.stophop.se

Utvecklar alpina säkerhetssystem. Framförallt inriktade till snowparkerna.

Beslutech
www.beslutech.se

Hjälper industri och konsumenter fatta beslut under osäkra omständigheter.  Detta med hjälp av mjukvara och tjänster som grundas på en unik beräkningsalgoritm.

AHA

Utveckling av intelligenta vårdsystem för djur.

Deemr

En social beslutstödsapp för de tillfällen man snabbt vill samla ärliga åsikter och information från andra individer.

VPCloud
www.vpcloud.se

VPCloud hjälper användaren att minska både miljöpåverkan och fakturan för sin elanvändning.

UMPR

En mobilapplikation för statistik och domar inom sport.

Basu & Fichtel

Designar och utvecklar nya koncept inom wearable technology.

Hatori
www.clicko.se

Clicko är en kreativ och rolig byggsats där små barn lär sig bokstäver och siffror samtidigt som de leker. Barn bygger bokstäver och bokstäver bygger barn! @clickosverige

Checkproof
www.checkproof.com/se

Hjälper företag att förebygga underhåll, kvalitetssäkra och skapa en säkrare arbetsplats. I den lättanvända appen kan användaren snabbt och enkelt utföra egenkontroller och ronderingar samt rapportera avvikelser och incidenter. Kunden anpassar själv CheckProof så det passar företagets behov och verksamhet.

Gymkompassen

Utvecklar en hemsida där användare enkelt kan granska utbud samt göra jämförelser av gym- & träningsutbudet i Sverige. Gymkompassen kommer att göra det enkelt att hitta rätt för användaren, och samtidigt generera leads och nya kunder till företagen.

Cadant
www.cadant.se

Utvecklar köksredskap som förenklar matlagning. Cadant är också konsult inom mekanisk konstruktion och simulering.

Innovironmental

Teknik för avgasrening på ett sätt som medger ökad verkningsgrad i förbränningsprocesser.

Blonde Gypsy

Produktutveckling inom skönhetsindustrin som med innovativ design och Tribal Marketing skapar ett helt nytt marknadssegment.

FreePool

Med hjälp av en onlinebaserad plattform skapar FreePool ett nytt sätt att leta efter både arbete och arbetskraft.

Good Tutorial Europe AB

Omvandlar de bästa böckerna inom vetenskap och samhälle till kraftfulla , filmbaserade ”tutorials”. Metoden är inspirerad av personer med dyslexi och fungerar även för upptagna människor som älskar att hålla sig uppdaterade med stora idéer.

Sircle (fd. Yeolo)

Använder smarta IoT-sensorer för att kvantifiera avfallsmängden i avfallskärl och mappar deras position med hjälp av GIS-teknik, vilket effektiviserar avfallshämtningen och sparar driftskostnader med upp till 35%.

World2wire

Erbjuder möjligheten att söka jobb och rekrytera personal på ett nytt spännande sätt. Fokus ligger i att framhäva personen ifråga som söker jobb samt företaget som söker personal. Matchar företag som söker personal med arbetssökande världen över.

Exosome Medical/ Prostasomes

Utvecklar ett specifikt diagnostiskt verktyg för säker diagnostisering av prostatacancer med hjälp av prostasomer. Samt terapeutiska vehiklar för bättre medicinering av läkemedel, i första hand cytostatika, men även proteinläkemedel.

Geografiska informationsbyrån i Stockholm
www.geografiskainformationsbyran.se

Experter på geografisk information som arbetar med innovation, analys och produktion av geografiska beslutsunderlag. Projekt och visioner samsas med omvärldsanalys och reflektioner på bloggen.

ShapeSciFx
www.shapescifx.com

Produkten mellan vetenskap och konst, forskning och digital underhållning, noggrannhet och estetik. Genom att använda den senaste tekniken, erbjuder ShapeSciFx forskare skräddarsydd media för att främja deras forskning och teknologier.

Fertsoft (acquired by CSAM Health Group)
www.fertsoft.com

Utvecklar och säljer ett komplett datasystem för fertilitetskliniker, anpassat till varje kliniks unika behov. Systemet ökar klinikens effektivitet och underlättar för personalen i deras arbete med att hjälpa ofrivilligt barnlösa.

Minaanbud Sverige

Erbjuder ett heltäckande system för upphandlingar i byggbranschen som förenklar administration och skapar fler affärsmöjligheter för byggare och underentreprenörer.

JOSEFIN LILJEQVIST
www.josefinliljeqvist.com

Hållbar modeindustri. Utmanar branschen med läderskor där kunden kan spåra materialet tillbaka till den ko som gav lädret.

Pukalana
www.pukashop.com

Gör ekologiska yogakläder med afrikanska tryck.

Infoping
www.infoping.se

En smart tjänst som hjälper företag att nå ut med viktig information. Mottagarna får informationen via push-notiser eller sms och kan svara med ett knapptryck. I Infoping får man omedelbart statistik och bekräftelse på att informationen nått ut vilket ger bra underlag inför viktiga beslut.

Poiket

Möjliggör för människor att via ljudberättelser på egen hand, och utifrån sina egna intressen, kunna upptäcka städer.

VistaDialog
www.vistadialog.se

Erbjuder en e-hälsotjänst via en virtuell mottagning. Tjänsten innefattar bland annat online-besök, som patienten själv bokar med hjälp av en mobilapp. Modellen är byggd för att passa vård och stöd vid kronisk sjukdom, rehabilitering samt när kontinuerlig kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare är viktig.

Medical Minds
www.medicalminds.pro

Utvecklar medicintekniska system, produkter och tjänster för framtidens vård.

Intromedia Sverige
www.intromedia.se

Hjälper medel- till stora företag/organisationer med skräddarsydda IT-tjänster oavsett om det handlar om e-handel, intranät, webbapplikation eller server i molnet med geografiskt replikering, Single Sign-On lösning för att komma åt bolagets affärsapplikationer eller lyfta befintlig e-posthantering till molnet.

CADESS
www.cadessmedical.com

Ett beslutsstödsystem för prognostisering av prostatacancer som kan hjälpa patologer i beslutet om vem som kan leva med prostatacancer och vem som behöver operation för att överleva.

AsaDuru
www.asaduru.com

Skapar självförsörjande bostadsområden i Afrika med hjälp av lokala byggmaterial, förnybar energi och återvinningssystem.

Antibiotikanivåer

Utvecklar metoder för att mäta nivåer av antibiotika i vätskor. Potentiella användningsområden är mätning av antibiotikakoncentrationen i plasma hos patienter under behandling, eller detektion av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Okawi (fd Smartbox)
www.okawi.se

Har formgivit Okawi Smartbox. En 2-i-1 matlåda som ämnar separera kall och varm mat.

Vali Electric Scooters

Erbjuder elektriska mopeder med lätta, portabla batterier som på ett lätt sätt kan kopplas ut, transporteras och laddas överallt. Man behöver bara ett vanligt eluttag för att kunna ladda batteriet i sin moped hemma, på jobbet, hos en vän; precis som en mobiltelefon. Vali Electric Scooters bidrar till att göra världen en bättre plats: – buller, – föroreningar, + kul!

Surgical Polymers

Utvecklar och tillverkar polymerbaserade produkter för prevention av postoperativa  infektioner.

Uppsala Geophysical Services (UGS)

Jobbar för ökad kvalitet på seismiska undersökningar genom användande av modern och innovativ teknik. Fokus är på infrastrukturprojekt i Sveriges storstadsregioner.

Hästfokus
www.hastfokus.com

Hästfokus AB utvecklar ett certifieringssystem för hästvälfärd på hästanläggningar. I systemet ingår ett verktyg som underlättar bedömning av hästvälfärd och funktioner som ska stödja både bedömare och hästhållare när de ska ändra saker kring hästvälfärden.

Koin

Utvecklar en tjänst för konsumenter av dagligvaror. Användaren får möjlighet att planera sina inköp, jämföra varor och hitta det bästa erbjudandet.

TeamUp

TeamUp’s vision är att främja studie kombinerat entreprenörskap och finns till för studenter som vill kombinera sin studietid med praktiskt entreprenörskap. TeamUp är en mobilapplikation som sammanför entreprenöriella studenter och skapar en mötesplats där idéer och kompetens tillsammans genererar framgång och vinnande team.

Uttr
www.uttr.se

Erbjuder ett revolutionerande sätt att genomföra marknadsundersökningar på och når ut till respondenter som faktiskt representerar samhället genom att erbjuda smarta incitament.

African Opportunities

Utvecklar ett bolag för att förse Afrikas landsbygd utanför elnätet med förnybar, kraftfull och pålitlig el och samtidigt gynna lokalt företagande genom att skapa en marknad för hållbar biomassa.

Kickake

Gör det enkelt och effektivt för E-handlare att stärka sitt varumärke och nå ut till sin målgrupp.

Cavis Technologies

Utvecklar en innovativ kateter för förbättrad diagnos av hjärtproblem.

RHM i Hållnäs
www.rhm.se

Ingen mänsklig administration mellan sälj och produktion.

3DNA

Erbjuder service och ett reagenskit för genexpressionsanalys med spatiell upplösning direkt i morfologiskt bevarade vävnader. 3DNA erbjuder kundanpassade och verifierade paneler av gener som kan analyseras samtidigt i en reaktion. Kunden får ett reagenskit och utför första steget själv.

Advanced Aerobic Technology Sweden

Tillhandahåller en komplett långsiktig och hygieniskt säker sanitetslösning där näringsämnen och mull återförs till jorden. Produkten är en mobil och modulär lösning anpassad för såväl akut uppkomna sanitetsbehov vid katastrofer och återuppbyggnadsfaser eller miljöförbättrande åtgärder.

Nipla Consulting

Tillhandahåller visuella verktyg för tränare, ledare och utbildare.

AppStockholm
www.appstockholm.se

Appstockholm gör appar inom coaching, mental träning och ledarskap, se www.ledarappen.se, www.coachappen.se, www.mindtrip.se.

ResearchMate
www.researchmate.se

ResearchMate är ett enkelt och smart webbverktyg för alla som processar stora digitala textmängder i sitt arbete och som vill bli mer systematiska och effektiva. ResearchMate hjälper till att reducera information, hålla reda på de källor som använts och kan användas på alla slags operativsystem och enheter.

Psymbios

Psymbios är en livscoach som hjälper människor att må bättre. Psymbios använder sig av den senaste tekniken inom maskinlärning och kunskap från psykologisk forskning för att ge människor kunskapen och verktygen de behöver för att själva förbättra och följa upp sitt välmående.

OptimalJournal
www.optimaljournal.se

Ger användaren möjlighet att skapa en egen personligt skräddarsydd träningsdagbok och/eller kostdagbok och få den i tryckt form hemskickad. Träningsdagboken är ett allmänt känt framgångsrecept för att mäta progression och få synliga resultat som tar användaren framåt i sin utveckling mot personliga målsättningar inom bland annat hälsa, träning och livsstilsförändringar.

Idefusion

Business intelligence mellan människor, företag och Universitet i uppkopplade miljöer.

add details
www.adddetails.se

Erbjuder gardiner som tillval i köpprocessen för nyproducerade bostadsrätter och småhus. Kunden får gardinstänger monterade och måttsydda gardiner levererade vid tillträdet.

Solinstrålning

Utvecklar ett verktyg för projektering och planering av solcellsinstallationer.

UAW Holding
www.400contacts.com

Erbjuder mentorprogrammet 400contacts som syftar till att ge flyktingar deras första jobb i Sverige genom matchning med en kvalificerad mentor.

Fröken Lo
www.frokenlo.se

Fröken Lo erbjuder material som stimulerar små barns personliga och språkliga utveckling på ett lekfullt sätt.

Pure Effect
www.pureeffect.se

Bioteknologisk rengöring för hemmet som gör rent på riktigt, på naturens egna villkor. Produkterna baseras på en aktiv bakteriekultur – unikt tuff mot smuts och samtidigt snäll mot människor och vår miljö. Den gröna tekniken är välbeprövad inom professionell rengöring sedan 15 år.

Hidros Therapeutics International

Utvecklar en metod för att nedreglera mängden svett som produceras av svettkörteln hos patienter med hyperhidros (överdriven svettning), för att reducera svettningen till en normal nivå.

Symptoms Europe

Skapar ökad hälsa snabbare och säkrare samt till lägre kostnad jämfört med idag. Symptoms ger värdebaserad vård som fokuserar på patienten. Symptoms är en gratis tjänst som finansieras av vårdgivare.

Boardie
www.boardie.se

Boardie är en komplementprodukt till befintliga skidliftar som dels erbjuder liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen.

Akretus
www.akretus.se

Studentkonsultbolaget för de gröna näringarna. Akretus tillgängliggör kunskapen hos studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet för omvärlden.

Magstrom Nordic
magstrom.com

Erbjuder UMPZERO, den senaste tekniken inom magnetiseringsutrustning. Med patenterad teknologi, uppnår generatorer prestanda utan motstycke.

Vafrisk +60

Med syfte att tillgodose äldre populationens välbefinnande, kan Vafrisk +60 med utgångspunkt från senaste forskning erbjuda gruppträning i kombination med matlagningskurser som leds av sjukgymnaster och dietister med kunskaper inom äldres fysiska hälsa och nutrition.

Fourth State Systems
www.fourthstatesystem.se

Utvecklar nydanande teknik för snabb, kontinuerlig och skonsam blodgasmätning med målet att kraftigt förbättra vårdkvaliteten i modern neonatalvård.

Mercodia
www.mercodia.se

Ett svenskt världsledande företag som utvecklar antikroppsbaserade tester. Specialister på ELISA inom forskningsområden som diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Mercodia erbjuder också tester både för humana prover och djurmodeller.

Blykalla reaktorer Stockholm / Lead Cold
www.leadcold.com

Utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner.

Ancsafe
www.ancsafe.se

Ancsafes produkt Toweranchor erbjuder ett sätt att använda fallskydd utan att behöva klättra upp och förankra fallskydden.

F3 SNOW Technologies

Utvecklar nästa generations snötillverknings utrustning för att garantera snötillgången oavsett rådande väder och temperatur förhållanden året runt.

Svensk Vård & Kompentesutveckling i Stockholm
www.svok.se

Erbjuder gymnasial vuxenutbildning och kvalificerad kompetensutveckling inom ramen för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

HASP

Systemet för haptikstödd kirurgiplanering (HASP) är ett verktyg för kirurger att planera rekonstuktioner av medfödda och förvärvade defekteer i huvud- och halsregionen.  Fördelar är ökad kirurgisk precision vilket ger bättre läkning, funktion och estetik, samt kortare operationstid med minskad morbiditet och lägre kostnader.

Mapro Systems
www.mactrac.se

Mapro Systems utvecklar och producerar lättkörda maskiner främst för jord- och skogsbruk, som tillverkas i Sverige.

Barnens rörelsebyrå/SOMP-I
www.barnensrorelsebyra.se/www.somp-it.se

Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är en unik metod för att mäta barns motoriska utveckling under första levnadsåret. Metoden bygger på moderna teorier om motorisk utveckling och har till syfte att identifiera barn med motoriska problem tidigt för att möjliggöra tidig intervention.

HANG

Ett internationellt hotellkoncept för ”the young minded generation”.

Emplicure
www.emplicure.com

Utvecklar nya läkemedelsprodukter med stort medicinskt behov med hjälp av innovativa lösningar för redan befintliga läkemedelssubstanser.

ATM Notation
www.atmnotation.com

Bolagets notationer för spel, rörelser och processer har samma roll för idrotter som noter haft för musik och vad ritningar inneburit för teknik och arkitektur. Inlärning går snabbare, överskådligheten ökar, överföring av färdigheter möjliggörs och utveckling förenklas.

IN Uppsala
www.inuppsala.strikingly.com

Internationellt socialt nätverk för expats och deras familjer i Uppsala. Skapar en internationellt användarvänlig kommunikationsplattform som är lättillgänglig för alla som flyttat hit för arbete, studier och nya erfarenheter. Gör Uppsala mer internationellt genom att organisera olika användbara evenemang, möten och workshops.

RehabVetNet

Tillhandahåller veterinärmedicinsk information på nätet.

Connecting People

Erbjuder företag att kommunicera sitt budskap – vision, strategier och mål – till anställda genom olika event evenemang för att uppnå väsentligt högre effektivitet och produktivitet som i sin tur medför ökad lönsamhet.

FöräldraFokus FF
www.foraldrafokus.nu

FöräldraFokus-metoden stödjer föräldrar med att skapa bra förutsättningar för inlärningen hos sina barn.

PeePointer

En produkt som underhåller kroggästerna under deras toalettbesök samtidigt den håller urinoarerna  rena.

Kontigo Care
www.kontigocare.com

Utvecklar mHealth verktyg för att bidra till en vidareutveckling inom vårdsektorn. Det med hjälp av tekniska, mobila hjälpmedel och interaktiva system med komplexa uppgifter i mjuka miljöer för att på distans kunna mäta och/eller övervaka samt påverka patienter och klienter med olika kliniska behov.

Exos
www.exos.se

Exos har utvecklat avancerade och helautomatiska urbeningsmaskiner för fisk, såsom lax, örong och sik.

MicroRapidConsulting
www.microrapidconsulting.se

Att som kontrakterat laboratorium tillhandahålla konsulter och tjänster inom farmaceutisk mikrobiologi, aseptisk tillverkning av läkemedel, farmaceutiska vattensystem, frystorkning och formulering av bioteknologiska läkemedel till Life
Science sektorn.

Arvid ®
www.prosodi.se

Arvid R är en internetbaserad e-hälsoplattform, utvecklad genom klinisk forskning för att stödja personer med en funktionsnedsättande stamning. Tjänsten är avsedd att successivt utvecklas för en internationell marknad, olika språkområden. Arvid R fungerar både som egenträning och behandlingshjälpmedel. Arvid R utvecklas för Iphone/Ipad och senare för Android.

Azure Dragon Travel
www.azuredragontravel.com

 Azure Dragon Travel vill genom sina tjänster och erbjudanden skapa en bättre upplevelse för den kinesiske gästen i Sverige, samtidigt som ökad lönsamhet genereras för den svenska besöksnäringen.

Swetrade Pharmaceuticals
www.swetradepharma.com

Swetrade Pharmaceuticals utvecklar och marknadsför internationellt ett antiseptikum  med potentiell  användning vid desinfektion av såväl intakt hud som av infekterade akuta och kroniska hudsår.

Noviga Research
www.novigaresearch.com

Utvecklar nya mer effektiva läkemedel för behandling av cancer.

Assyriska FF, ungdom

Bårsta IP Sports & Science, när idrott, miljö och modern forskning når höga höjder.

noBoundaries
www.noboundaries.se

noBoundaries erbjuder en smidig och intuitiv inlärningslösning för dyslektiker som studerar på högskolenivå. Visionen är att högre studier ska bli ett realistiskt alternativ för dyslektiker som vill nå sin fulla potential.

KLARA

Specialistenhet KLARA erbjuder en sammanhållen process i syfte att rusta och lotsa deltagare med psykisk ohälsa mot arbetslivet genom individuella insatser.

CaptiGel
www.captigel.com

Erbjuder en patenterad teknologi för att kapsla in mikroorganismer eller bioaktiva substanser för  ökad lagringsstabilitet och kontrollerad frisättning.

Genagon Therapeutics (fd. Adera)

Erbjuder ett system för att identifiera interaktioner på cellytan samt utvecklar läkemedel av typen biologicals inom indikationsområden som cachexia, benmetastaser och immune check-point inhibitorer.

ProAktiv Resurs Sverige
www.proaktivresurs.se

Den ”praktiska” handboken om NPF – visst går det att förbättra tillvaron. En bok som föräldrar och anhöriga kan finna tips och råd för att kunna hjälpa och stödja sina familjemedlemmar som har fått en neuropsykiatrisk diagnos.

Psilox
www.psilox.com

Med ett initialt fokus på den professionella dentalmarknaden kommersialiserar Psilox en ny typ av keramisk partikel.

Biofilm

Utvecklar nya verktyg för detektion av biofilms-bildande bakterier i laboratorie- och sjukvårdsmiljö

Molecular Fingerprint Sweden
www.molfing.com

Erbjuder spektroskopiska metoder för identifiering av biomarkörer för tidig diagnostisering av sjukdomar som till exempel Alzheimer.

Ilya Pharma AB
www.ilyapharma.se

Utvecklar ett koncept baserat på genmodifierade bakterier för mer effektiv sårläkning.

Elean

En digital utbildningsplattform inom patenträtt och kommersialisering av patent som i första hand är riktad mot doktorander och forskare.

Adventure Box Technology
www.adventurebox.com

En ny svensk spelstudio som skapar Adventure Box –  initialt ett gratis superviralt socialamedier-integrerat multispelar roll- (RPG) och emperiebyggarspel som spelas i 3D i webbläsaren.

iCellate Medical
www.icellate.se

Bedriver tillämpad forskning samt utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egna innovativa medicintekniska produkter och relaterade tjänster inom området cirkulerande tumörcells- (CTC) detektering och karakterisering i cancerforskning, kliniska prövningar och diagnos.

Indicio Technologies
indicio.com

Indicio Technologies tillhandahåller en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Indicio automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin. Med hjälp av Indicio kan beslutsfattare inom industri och finans applicera de senaste prognos-modellerna från akademin utan förkunskaper i statistik. På så sätt överbryggar Indicio det stora kunskapsgap som tidigare funnits mellan akademi och näringsliv när det kommer till prognostisering. Resultatet är radikalt förbättrade planeringsmöjligheter för svenska och internationella industriföretag och finansiella institutioner.

Cykelkompis
www.cykelkompis.nu

Cykelkompis syftar till att underlätta och motivera valet av cykeln genom att hjälpa cyklister med vardagliga problem som kan uppstå.
Den hjälper användaren att hitta till närmsta pump eller verkstad, men också att tillhandahålla denne med all nödvändig information som kan komma till nytta för en cyklist.

Wahoo Development
www.wahoo.se

Utvecklar ett utvärderingssystem som kan integreras i mobila applikationer.

HelpOut
www.helpout.nu

HelpOut är en marknadsplats för tjänster som hittar hjälp åt privatpersoner när de mest behöver den. HelpOut förmedlar behovet till personer i omgivningen som kan komma till undsättning just då.

Flippad Historia
www.flippadhistoria.se

Flippad Historia är framtidens läromedel. Med en digital plattform innehållande videoklipp och interaktiva övningar erbjuder tjänsten eleverna ett roligt och spännande sätt att lära. Det unika IT-verktyget för lärare frigör mer tid för dem att vara just lärare.

Lina Design
www.bockenbo.se

Designs and sells exclusive collapsible figures / products based on ancient traditions but in modernised form.

Co-ed Collaboration for Education

Offers a fun and easy way to learn. University students can practice, compete and test their knowledge before exams.

OneLab
www.onelab.se

Förmedlar blodprover online och hjälper privatpersoner att förstå vad som händer i kroppen samt vad man bör fokusera på för att må bra.

VA Nutrition
www.violaadamsson.se

Utvecklar livsmedelskoncept.

Två-Con
www.2-con.se

Mekanisk verkstad med legotillverkning och teknisk uppdragsverksamhet inom processindustrin, främst livsmedelsbranschen. Två-Con erbjuder projektering, konstruktion, service och underhåll på maskiner, industriella processer och industrianläggningar.

SMIREKO
www.smireko.se

En problemlösande mekanisk/smidesverkstad med lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning och reparation av kunders produkter i stål, rostfritt, hardox och aluminium. Även uthyrning av väderskydd till byggarbetsplatser.

Romantic Sweden
www.bokaromanticsweden.se

Ett 20 tal företagare i Älvkarleby samarbetar under varumärket Romantic Sweden. Besökaren erbjuds alltifrån stjärnhimmelspromenader till matlagningskurser och förnyafester.

Polymore
www.polymore.se

Polymore är en av världens ledande tillverkare av polymerupplösare för användning inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk.

Nordic Ortopedica
www.nordicortopedica.se

Tillhandahåller ett brett utbud av ortopedtekniska produkter till konkurrenskraftiga priser. Använder den senaste CAD/CAM tekniken.

Minimera.se
www.minimera.se

Säljer och köper begagnade barn- och mammakläder online enligt ett nytt koncept.

Ljus & Papper

Design, tillverkning och export av visuellt mångsidiga displaylösningar för mat.

Linnaeus Creativity Centre
www.linnaeuscreativity.se

Ett händelserikt besöksmål med överraskande kunskap och lustfyllt lärande för svenska och utländska besökare som är öppna, lekfulla och vetgiriga.

MrsHyper
www.mrshyper.se

Skapar självstärkande produkter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd och Aspergers syndrom.

Hymes

Utvecklar och tillverkar energibesparande magnetlager till vattenkraftverk.

Glosboken
www.glosboken.se

Glosboken är ett internet-baserat verktyg där elever på ett effektivt och roligt sätt lär sig nya glosor.

Epidemi form och produktion
www.annachristians.se

Designar, tillverkar och säljer egen kollektion inredningsdetaljer och konstföremål i betong.

Electric Generation
www.electricgeneration.se

Småskalig förnybar el för avbrottsfri kraftförsörjning.

Cray Innovation
www.crayinnovation.com

Utvecklar en ny in vitro diagnostiseringsmetod för att förutsäga risk för cancer.

Cenvigo
www.cenvigo.com

Cenvigos sensor och analysmetod analyserar sömn och oroligheter under natten. Med hjälp av tjänsten kan vården arbeta proaktivt istället för reaktivt med sömn och allmänhälsa.

Bioflow Systems

Utvecklar ett modellsystem av ett blodkärl som bidrar till färre djurförsök.

Rentag (Ridzén Innovation)
www.rentag.se

Erbjuder tjänster för att underlätta och skapa en tryggare bostadsmarknad i Uppsala för den som vill hyra ut sin bostad. Det gör det tryggare för både hyresgäst och uthyrare som annars riskerar att råka ut för bedrägerier.

Idenious
www.idenious.se

En webbaserad tjänst som sammankopplar forskare och företag.

EnvirohealthMatters
www.envirohealthmatters.org

Har som mål att skydda människans hälsa och välmående genom att ifrågasätta normen och söka lösningar som utvecklingen av ett enkelt IT-system som besvarar den livsviktiga frågan: ”Är denna produkt säker för mig och för mina barn?”

eFlag

Ett miljötekniskt IT-bolag som arbetar med affärsutveckling och hållbarhet riktad mot detaljhandel och slutkonsumenter. Visionen är att standardisera och reformera branschen genom digitala lösningar och därmed kunna skapa ekonomisk lönsamhet och förbättrat CSR-arbete för deras kunder.

B2B Animex

Erbjuder produktion av ”explainer video” för företag och privatpersoner.

5V till 5P
www.piaanderson.se

Med den webbaserade gör-det-själv-modellen, 5V till 5P, hittar företagare svaren på sin Vision, affärsidé (Vad, till Vem och Varför) och företagets Värderingar. Här finns dessutom riktlinjer för andra frågor som rör varumärket, vad Promotion, Personal-, Pris-, Produkter- och Plats ska kännetecknas av för att kunderna ska bli överraskat nöjda och för att företagets vision ska uppnås.

WeGoGreen
www.wegogreen.se

WeGoGreen hjälper företag att utveckla och implementera en handlingsplan inom energi- och resurseffektivisering. Med WeGoGreens analysverktyg kan företag effektivisera sin användning inom energi, vatten och avfall med målet att sänka sina kostnader och förbättra sin miljöprestanda.

Linnea Omsorg
www.linneaomsorg.se

Linnea Omsorg tillhandahåller individuellt anpassade behandlingsalternativ för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.  Våra verksamheter är HVB hem, daglig verksamhet, personlig assistans och gruppbostad för vuxna enligt LSS.

Frija
www.frija.se

Frija erbjuder plattformen Ung Livsstil som tillhandahåller kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil för barn och unga genom både förebyggande och åtgärdande aktiviteter. Bland annat: e-learning, utbildning av skolpersonal samt föreläsningar för skolpersonal, elever och föräldrar.

Flyttanbud
www.flyttanbud.se

Erbjuder privatpersoner ett skräddarsytt pris för sin flytt.  Kunden fotograferar bohaget som ska flyttas och Flyttanbud.se beräknar tidsåtgång och volym. Informationen skickas som underlag till flyttfirmor som sedan lämnar offert till kunden

Exscale Biospecimen Solutions
www.exscalebio.com

Utvecklar och säljer reagens och automationslösningar för storskalig extraktion av vävnadsprov.

Course it matters
www.courseitmatters.se

Course it matters påminner om IKEAS ”platta paket” men för eLearning. Ger steg för steg -instruktioner och förslag på byggdelar så att småföretagaren kan göra sin egen högkvalitativa webbkurs på ett prisvärt, enkelt och snabbt sätt.

Visualize your Science
www.visualizeyourscience.com

Lär forskare att visuellt kommunicera sin forskning med bättre och effektivare bilder.

TMF – The Matrix Fuel

Konceptet riktar sig mot reklamproducerande och reklarmförmedlande företag. TMF är en prisvärd Internetbaserad marknadsföringsplattform, vilket integrerar Internet med mobila och stationära platta återvinningsbara skärmar.

Uppdaga

Multi- och hyperspektrala kameror i undersöknings-, kartläggnings- och övervakningssystem

Uppsala Nuclear Irradiation Centre (UNIC)/ TSL

Erbjuder bestrålningstjänster till forskning och industri för att skapa tillförlitlig elektronik för rymd och flyg.

Uprise Enterprise

Erbjuder effektivare e-handelslösningar till små och medelstora företag med funktioner för nätverkande försäljning.

Valueguard
www.valueguard.se

Lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden

VBN Components
www.vbncomponents.com

VBN tillverkar extremt nötningståliga och värmetåliga metallkomponenter med sitt Vibenite® material, enligt kundritning och med 3D Printing.

Vecta Biosystems
www.vectabiosystems.com

Utvecklar en DNA diagnostik för kostnadseffektiva och snabba provsvar på plats

Vegafish
www.vegafish.com

Vegafish kommersialiserar ett nytt koncept inom ekologisk fisk- och växtproduktion. Genom att kombinera fiskodling och växtodling i slutna recirkulerande system med växtätande fiskarter och genom att placera dessa i en kontrollerad växthusmiljö elimineras många miljöproblem som i nuläget hindrar nyetablering av fiskodlingar.

Resorbable Devices
www.ligatie.com

Utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi.

Vidilab
www.vidilab.se

Vidilab är ett veterinärmedicinskt laboratorium med smarta lösningar för att ”leta mask” och trikiner i djur och testa näringsinnehåll i ensilage.

Viogard

Miljöanpassad ytbehandling mot påväxt i bland annat marina miljöer

Visual Health

Företagets produkter ger en pedagogisk och visuell bild av hälsan kopplat till livsstilen. Genom konkreta och beprövade metoder som används för att motivera till förbättrad livsstil och hälsa.

VixiMed
www.viximed.se

Utveckla och sälja ett system för fjärrgranskning och utbildning i sjukvården

WeatherTech Scandinavia
www.weathertech.se

Erbjuder lösningar och tjänster som maximerar lönsamheten i väderberoende verksamheter (vindkraftparker, fastighetsföretag etc)

Wilhelmsen & Sandlund
www.wilhelmsensandlund.se

Wilhelmsen & Sandlund designar och säljer läderprodukter för stadsliv och mobila datorenheter. Verksamheten bygger på en nordisk tradition av hantverk och läderbearbetning där den enkla och avskalade designen står i centrum.

ÅAC Microtec
www.aacmicrotec.com

Utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter

Q-linea
www.qlinea.com

Utveckla och sälja applikationer och system för detektion av bland annat biologiska stridsmedel

QAcc

Tillhandahåller produkter och tjänster för kontroll och kvalitetssäkring av ekonomisk redovisning för företag och andra organisationer.

QPS Sweden

Erbjuder skräddarsydda prekliniska kontraktsforskningstjänster som hjälper kunden att utvärdera läkemedelskandidater inom neurologi och smärta

Quixel
www.quixel.com

Utveckling och försäljning av grafikteknologisk mjuk- och hårdvara

Radio Tradio
www.radiotradio.se

Utvecklar nya koncept och produkter inom webbaserad ekonomi- och finansradio

Regency paintball
www.regencypaintball.com

Utvecklar innovativ utrustning (markör/pistol/gevär) och tillbehör för paintball

Relivia

Kommersialisera en steril injicerbar viskös lösning som kan lindra artros hos djur (häst, hund) och människa

Replico Medical

Utvecklar diagnostiska kit för förbättrade analyser av mikroorganismer orsakande feber och tropiska sjukdomar

Ridgeview Diagnostics
www.ridgeviewdiagnostics.com

Exploatera diagnostiska möjligheter baserat på realtidsmätande teknik

RM Medic-Tech
www.rm-medic-tech.com

Erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive produktlösningar och utbildning inom medicinsk teknik med fokus på Positron Emission Tomography, PET.

Rotundus
www.rotundus.se

Erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik

Rätt Spår i Uppsala
www.rattspar.se

Kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg.

Salipro Biotech
www.salipro.com

Utvecklar nanopartiklar som ökar lösligheten av hydrofoba ämnen med användningsområden inom t.ex. kosmetika, läkemedelsutveckling och vaccinationer

SandScribe

Utvecklar ett innovativt öppet programpaket för kemisk analys och visualisering

ScandiDos
www.scandidos.com

Utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer

Scandinavian CRO
www.scro.se

Ett företag med huvudsakligt fokus på klinisk prövningsledning och monitorering av kliniska studier. Företaget kan ansvara för delar av eller hela studier och erbjuder även tjänster inom bland annat medical writing, data management och statistik. Vid behov kan våra konsulter hyras in för att sitta på plats hos kund

ScanTunes

ScanTunes erbjuder en mobilapplikation för att koppla musik till produkter med en streckkod. Data om hur musik associeras till produkter kan av externa parter användas till tonsättning av reklam och marknadsföring.

SCS Engingeering
www.scsengineering.se

Ska kommersialisera en produkt för att upptäcka korrosion i tidiga stadier och visa när ett i förväg bestämt korrosionsdjup uppstått på konstruktioner i mark, vatten och betong.

SecuraCharge

Säkra (kort-) transaktioner på webben och antikeyloggersystem

Sensebit
www.sensebit.se

System för billig och effektiv elektronisk trafikräkning/-styrning

Sensidose
www.sensidose.se

Utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av vanliga läkemedel

Sesamintillskott

Sesamintillskott i fiskfoder

Show & Pay
www.showandpay.com

Safe and easy E-shopping, without security codes

Skynode

Automatisk nyhetsbevakning på ett billigt, flexibelt och effektivt sätt. Exempelvis går det till och med att beställa bevakning på hyreskontrakt på lägenheter för att komma först i bostadskön.

Solarena

Solcellsmätning för FoU och produktion inom solcellsområdet

Spherofix
www.spherofix.se

En enkel mekanisk uppfinning som fixerar två prylar mot varandra på godtyckligt avstånd, i godtycklig vinkel

Spiber Technologies
www.spiber.se

Material baserat på spindeltrådsprotein för medicinska och/eller industriella applikationer

Spotted Buffalo

Ger tillgång till fläckiga bufflar för religiösa riter med hjälp av genteknik

Sprint Bioscience
www.sprintbioscience.com

Utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och tumörmetabolism. Inom detta område har Sprint Bioscience ett gediget kunnande och en världsledande position.

Strandberg Guitars
www.strandbergguitars.com

Utvecklar och säljer gitarrer som gör det möjligt att spela längre och bättre genom låg vikt och ergonomisk utformning.

Street Media 7
www.streetmedia7.com

Utvecklar spel för mobiltelefoner

Svensk e-identitet
www.e-identitet.se

Svensk e-identitet erbjuder enkla, säkra och kostnadseffektiva tjänster för elektronisk identifiering av användare vid inloggning. Tjänsterna är flexibla och dynamiska och fungerar för ”allt från blogg till bank”

Swedish Environmental Markets (SEM)

Utveckla och kommersialisera nya och innovativa teknologier inom återvinningsområdet

The Yacht Week
www.theyachtweek.com

Erbjuder seglingsevent i Medelhavet för studenter i västra Europa. En pionjär inom yachtingbranschen som använder sig av modern webbaserad network marketing i kombination med automatiserat boknings- och betalningssystem.

Theravac Pharmaceuticals

Utvecklar terapeutiska vacciner mot allergi och cancer.

Tjinga

Webbaserad förmedling av grannära tjänster.

Denator
www.denator.com

Utvecklar innovativa instrument och engångsartiklar för att kvalitetssäkra biologiska prover för effektivare diagnostik och läkemedelsutveckling

DermMatrix

Långtidsverkande lokal smärtlindring av sår

DiaSpect Medical
www.diaspect.eu

Utvecklar kostnadseffektiva system för mätning av kliniska parametrar i helblod

Camanio (Division By Zero, uppköpta av Brighter)
www.camanio.com

Utvecklar jDome BikeAround, som gör det möjligt att cykla i en virtuell miljö. JDome BikeAround används bland annat av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.

Doctor Entertainment
www.doctorentertainment.com

Utvecklar spel till datorer och spelkonsoler. Genom att kombinera digital distribution och innovativ teknik gör de det finansiellt möjligt att kliva upp i värdekedjan och behålla immateriella rättigheter inom bolaget.

Dosimetrix
www.dosimetrix.se

Dosberäkning för externa strålningskällor, strålskydd och målsökande radionuklider

Functional Food Additives (DUTTAL)

Utvecklar och kommersialiserar ”Functional Food Ingredients” som reducerar fetma

E2 Forestry

Utvecklar en ny typ av flisningskniv med avsevärt bättre nötningsbeständighet för användning i produktion av träflis som en förnyelsebar energikälla

Easy Soft
www.easysoft.nu

Erbjuder ett system för elektronisk signering

EcoQual

Arbetar med kvalitetsstyrningssystem för livsmedelsindustrin

EduQuality
www.eduquality.se

Kommersialisera en digital samarbetsplattform för utbildare med syfte att höja kvaliteten i den svenska skolan och högre utbildningen

effluxiQ
www.effluxiq.se

Nytt reningskoncept av enskilda avlopp som reducerar övergödning.

EIR Technology

Produktion av högkvalitativt fosforgödselmedel som utvinns ur aska

Episentec
www.episentec.com

Utveckling och marknadsföring av reagens, tillbehör och teknologier för förbättrade biosensor-analyser

Ergoled

Erbjuder ergonomiska hjälpmedel för användare av laptop.

Eribis Pharmaceuticals
www.eribispharma.se

Utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärta/kärl området.

EvoMediCon
www.evomedicon.com

EvoMediCon optimerar era leads till riktiga läkemedelskandidater, med en agil projektmodell inom läkemedelsdesign

Expektra
www.expektra.se

Utveckla och sälja kundspecifika informationstjänster till aktörer på energimarknaden, med fokus på riskhantering inom elhandel

Eyetrap
www.eyetrap.se

Lysande inom- och utomhuskonst konstruerad av etsad och/eller laserskuren Plexi med inmonterad led-belysning

Facilitate Partner
www.facilitatepartner.se

Facilitate Partner står bakom varumärket Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på marknaden. Verkar också som konsultverksamhet inom produktionsstyrning samt ledarskapsutveckling.

Fecit EU Care
www.fecit.se

Förmedling av vårdtjänster inom EU

FIKOMA

Utveckla och sälja ett verktyg som gör det enkelt för företagare att ta fram en miljö- och kvalitetssäkring och därmed kvalificera sig för att lämna anbud där beställaren ställer sådana krav

Fingertrycksavläsning

Ny metod för snabb och säker fingertrycksavläsning

FixtImage

Arbetar med en metod för autentiering av digitala bilder

FLIP

Gör animerad film som skapar brett intresse för nya vetenskapliga rön

Flow

Ett plastiskt ljudformat tillsammans med en mjukvarusynthesizer för grafisk skulptering av instrumentklanger

FociDose

Utvecklar en mer effektiv metod för mätning av strålskador vid cancerterapi för att optimera stråldosen efter patienten

Freelway
www.gofreel.se

Freelway utvecklar och driver tjänsten Gofreel. Gofreel är en webbaserad tjänst som samordnar transporter för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Syftet är att minska utsläpp och kostnader för interna och upphandlade transporter.

Frobozz
www.frobozz.se

Utvecklar programsystem utifrån geologiska data för oljeindustrin

Frontline Diagnostics

Utvecklar ett system för snabb diagnostik inom akut- och primärvård

Fröken Smart
www.frokensmart.se

Utveckla och sälja designade bruksföremål som underlättar i vardagen

Game Installations Rinman
www.gameinstallationsrinman.com

Hur ska man få barn och ungdomar att röra sig mer? Fenix är ett rörelsestyrt dataspel för två tävlande lag med mycket musik och spännande utmaningar och ett effektivt medel mot övervikt och stillasittande.

GeneICE

Erbjuder genetisk vägledning att tillämpas inför fosterdiagnostik eller för patienter med konstaterat ökad risk för genetiska sjukdomar.

Genetta Soft
www.genettasoft.com

Programvara för bioinformatik och kemoinformatik

Golvon Badrumsrenoveringar
www.golvon.se

Golvon erbjuder totalentreprenad för golvläggning med specialkompetens inom golvavjämning.

Foodfiles (fd Good Food Practice)
www.good-food-practice.com

Utvärdering och verifiering av hälsoeffekter av livsmedel

Gradientech
www.gradientech.se

Utvecklar ett nytt verktyg för att kunna studera signaler i kroppen som styr blodkärlsbildning. Metoden kan också användas för att ta fram ny kunskap om hur bland annat tumör- och nervceller växer.

Grätz Bodbacka
www.gratzbodbacka.se

Utveckling och försäljning av datorprogram

Guru Audio
www.guruaudio.com

Utvecklar och säljer exklusiva högtalare för hifi och professionell användning

Gymklocka

Affärsidén är att med smarta försäljningskanaler erbjuda styrketränare roligare och effektivare träning genom att visualisera resultaten och analysera rörelser.

Hela hälsan
www.hela-halsan.se

Ett innovativt behandlingskoncept med inriktning på multipelproblematik och habilitering

Hexicon
www.hexicon.eu

Utvecklar en effektiv flytande plattform som kombinerar och nyttjar olika energikällor tillgängliga till havs.

Hikari Bio
www.hikaribio.se

Utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad proteomik, med tusenfaldig förbättring i känslighet och dynamisk räckvidd.

Hjälpsam
www.hjalpsam.com

Erbjuder hjälpmedel för att förenkla vardagen för aktiva seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

HRM Skandinavia
www.skandinavia.se

Utvecklar musiktekniska hjälpmedel.

Husförsegling grön
husforsegling.se

Erbjuder och applicerar ett miljögodkänt, beständigt material för hustak och isolering mot radon.

IgImmune

Behandling av Candidainfektioner med speciella antikroppar

Imint Image Intelligence
www.imint.se

Utvecklar en programvara som förbättrar och automatiserar arbetet att analysera videobilder som skickas från pilotlösa flygplan (UAV), och kan även stabilisera filmer tagna med smarta mobiler.

Immuneed

Erbjuder avancerad immunologisk/immuntoxikologisk profilering av monoklonala antikroppar och andra biologiska läkemedel i humant helblod.

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl (ITL)
www.iftl.se

ITL erbjuder maskiner och system för produktionsförbättringar och tekniklösningar framför allt inom läkemedel och GMP produktion.

Inossia
www.inossia.com

Erbjuder ett mer elastiskt bencement med lägre komplikationsrisk och anpassat för smärtlindring och stabilisering av benbrott i bensköra patienter.

Integrated Antennas
www.iantennas.com

Affärsidén är att vara ett kunskapsintensivt teknikbolag som i nära anknytning med kunder utvecklar produkter och delsystem

KAM Care Design
www.kamcaredesign.se

Ekologiska omvårdnadsprodukter för neonatalvård

From Scandinavia (Kings of Sweden)
www.kingsofsweden.com

Kings of Sweden är en webbutik med skandinaviska inrednings-, design- och lifestyleprodukter för en internationell marknad.

KLAHAS Technologies

Att användas för kvalitetsmätningar i livsmedelsindustrin eller mätningar av farliga gaser.

Klarspråkskollen
www.klarsprakskollen.se

Utveckla och sälja en tjänst som ska underlätta för bland annat myndighetsanställda att skriva texter på vårdad och begriplig svenska

Carbonext
www.carbonext.se

Förädlar energigaser och får designade kolstrukturer, vätgas och värme som handelsvara. Under rätt förutsättningar reducerar processen koldioxid i atmosfären. Tekniken är dynamisk, skalbar och passar inom många kontexter samt genererar ekonomi, hållbar utveckling och miljöeffekter i flera led.

Kradle Life Sciences
www.kradle-ls.com

Försäljning av medicinska och farmaceutiska produkter, främst i Afrika.

Lacum

Kommersialisera innovation rörande tågväxlar som tål vinterförhållanden bättre.

LARM

Kommersialiserar produkt som gör operationer snabbare och mindre kostsamma samt ger mindre postoperativa behandlingar.

LeanStruct
www.leanstruct.se

Erbjuder en elektronisk lösning för byggnadsritningar som minskar risken för fel under byggnadsarbeten

lifeQfocus
www.lifeqfocus.se

Webbsida för tjänster inom livskvalitet.

Svensk Tradition
www.svensktradition.se

Bocken Bo och Tuppen Ture mfl – designar och säljer exklusiva hopfällbara figurer/produkter baserade på gamla traditioner, men i uppdaterad form.

Linear

Utvecklar en helt ny modulär ridsadel

Featherway Robotics

Ämnar tillverka och sälja mycket lättviktiga och kompakta industrirobotar till tillverkningsföretag och serviceindustrin. Med innovativa lösningar förväntas industrirobotarna vara mycket attraktiva på marknaden och dessutom ha möjlighet att sörja för behovet på flertalet oexploaterade marknader.

M-powerment Solutions

Bidrar med nya lösningar för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt öka möjligheterna att klara de framtida demografiska utmaningarna.

MAR creative
www.fhonetics.com

Design av kläder och accessoarer inom street- och surfområdet

Mechanical attack
www.mechanicalattack.com

Konstruerar och tillverkar låsforcerande verktyg för enklare och snabbare insats vid framförallt räddningsaktioner.

MetaSafe (uppköpta av Admescope Sweden)
www.admescope.com

Specialiserat CRO som erbjuder metabolism utredningar i alla faser av läkemedelsutvecklingen i syfte att öka förståelse kring metabolismen och därmed supporta utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel.

MiaLin

Affärsidén är att sälja inspirerande och unika träningskläder för kvinnor

MicroDrive
microdrive.phosdev.se

Utvecklar och kommersialiserar nya processer och produkter kring biodrivmedelsproduktion.

MITM – Man In The Middle
www.mitm.se

Utveckla ett journalsystem, baserat på öppen källkod, med inbyggt interaktivt beslutsstöd för sjukvården

MLREHAB
www.mlrehab.se

Utvecklar en internationellt influerad case managementmetodik som ger nya möjligheter inom området socialt arbete

Modelomics
www.modelomics.se

Kommersialisera tjänster inom bioinformatik och statistisk modellering

Modular Streams
www.modularstreams.com

Mjukvarubolag som via sin egenutvecklade plattform Infomap:r möjliggör textanalys av sociala medier, nyhetsflöden och webbsidor. Plattformen gör det möjligt att analysera styrkan hos varumärken, hur stor efterfrågan är och vilka fördelar respektive brister allmänheten upplever hos ett företags produkter eller tjänster.

MultusMEMS

Arbetar med mikroelektromekaniska system och har som en unik produkt en miniatyriserad multistabil aktuator

Månbas Alpha

Kommersialisering av en revolutionerande lösning på transport och lagring av vätgas i stor skala där ersättning av bensin är det största användningsområdet

N4 Sverige
www.n4.nu

N4 ger forsknings- och tillverkningsföretag inom Life Science kostnadseffektiv support samt drift och underhåll av system och utrustningar.

Nanologica
www.nanologica.com

Utvecklar och säljer en ny familj av nanoporösa metalloxider med tillämpningar inom katalys, drug delivery och akustik

NanoSpace (uppköpta av GomSpace Sweden)
www.gomspace.com

Utvecklar mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster

Ngenic
www.ngenic.se

Intelligent styrning av uppvärmningssystem i villor och byggnader.

Night Node Software
www.nightnode.se

Night Node är en liten indie studio som utvecklar spel till datorer. Under 2014 lanserades spelet Orbital Gear.

Ninwise

Kommersialiserar produkter som förenklar och effektiviserar operationer på sjukhus.

Northern Light Pharmaceuticals
www.nlpab.com

NLP är ett svenskt läkemedelsbolag. NLPs kärnkompetens är preklinisk och tidig klinisk utveckling av innovativa läkemedel vid behandling av smärta och neurologiska sjukdomar

Nova Diamant
www.novadiamant.com

Utvecklar en ny metod för tillverkning av diamantverktyg

Novandi Chemistry
www.novandi.se

Affärsidén är att tillhandahålla förstklassiga isotopmärkta föreningar med lagerhållning, kvalitetskontroll, stabilitetsstudier, dispensering, skeppning och technology transfer

Isconova (uppköpta av Novavax)
www.novavax.com

Utvecklar adjuvans för framställning av vacciner

Novel Medic

Novel Medic erbjuder kontraktstillverkning i renrum.

Novortex
www.novortex.com

Utvecklar produkter till sjukhus och vårdcentraler som gör vården snabbare, enklare och effektivare

Nutrifact

Vetenskaplig profilering av kosttillskott

Odingo

Portal innehållande mobil-till-mobil-spel samt tillkopplade highscore-listor

Offspring Biosciences
www.offspringbiosciences.se

Erbjuder tjänster för att med så kallad molekylär-patologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedels- och biotechindustrin vilken hjälper dem att fatta korrekta beslut för snabbare och mer effektiv och resurssparande utveckling av nya läkemedel

Olink
www.olink.com

Utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys

Omnicore
www.omnicore.se

Myactive är Omnicores lösning för att samla all träning i mobilen. Myactive underlättar för den tränande att loggföra och dela sin träning, samtidigt som kopplingen till instruktören erbjuder anläggningar ett kraftfullt verktyg att förlänga och förstärka kundrelationen

Oncotargeting cancer

Affärsidén är att utveckla läkemedelssubstanser för målstyrd cancerbehandling.

OneDay Sweden
www.onedaysweden.com

Överbryggar gapet mellan studenters sökande efter framtida arbetsgivare och företagens behov av långsiktig investering i humankapital. Detta görs genom Employer Branding-filmer på en IT-baserad plattform där även en inblick av vilka val och vägar som akademiker man ska ta för att nå sitt drömjobb.

Open Eye
www.openeyegroup.com

Metod för social förändringsverksamhet i organisationer

Operose
www.operose.se

Erbjuder arbetskläder designade för kvinnor med anpassad passform och nytänkande praktiska lösningar.

Opinionsbyrån
www.opinionsbyran.se

Utveckla verktyg att förändra köpbeteende hos konsumenter

OssDsign
www.ossdsign.com

OssDsign utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med inom skall-området. Företagets vision är att bli uppfattad av patienter och vårdgivare som den ledande leverantören inom valda satsningsområden.

OnTarget Chemistry (uppköpta av Recipharm)
www.recipharm.com

CRO (Contract Research Organization) främst inom preklinisk forskning, tyngdpunkten ligger på kemi (syntes och analytisk). Företaget bedriver även konsultverksamhet till forskningsbolag.

Authenticateit
www.authenticateit.com

Authenticateit är en gratis smartphone-app som varnar om en produkt är potentiellt osäker, oauktoriserad eller förfalskad genom att skanna produktens streck-kod. Authenticateit-appen finns tillgänglig för nedladdning på iTunes och Google Play.

Pargo
www.pargo.se

Samlar in stora mängder information och data för att leverera datatjänster som underlättar vid parkering.

ParkCell
www.parkcell.se

Utvecklar cellbaserad behandlingsmetod och diagnostik för Parkinsons sjukdom. ParkCells produkt återställer en endogen produktion av signalmolekyler i hjärnan och diagnostiken bygger på novell biomarkör.

Viedoc Technologies
www.viedoc.com

Utvecklar och marknadsför mjukvarubaserade verktyg för kliniska prövningar och patientregister till läkemedelsindustrin samt till hälso- och sjukvård.

Pelago Bioscience
www.pelagobio.com

Erbjuder Target Engagement studier av läkemedelskandidaters interaktion med målproteiner i celler och vävnader med den patenterade CETSA™ metoden.

PEPTONIC Medical
www.peptonicmedical.se

Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin en produkt för behandling av vaginal atrofi

PhacoTreat
www.phacotreat.com

Utvecklar en behandling för att förhindra efterstarr vid gråstarroperationer

Pharem Biotech
www.pharem.se

Affärsidén är att erbjuda ny teknik för rening av läkemedel i vattenmiljöer.

Plantarum
www.plantarum.se

Plantarum bringar glädje och harmoni till arbetsplatser och hem genom att skapa innovativa och unika ekosystem, som utgörs av vatten, växtväggar och fiskar till människor som bor och arbetar i urbana miljöer

Plick
www.getplick.com

Social marknadsplats för att köpa, sälja och upptäcka second hand, vintage och mode.

Plotagon
www.plotagon.com

Plotagon simulerar filmskapandeprocessen i en webbaserad plattform som låter konsumenter göra egna filmer.

Pophunters Film & TV
www.pophunters.com

Utvecklar interaktiv informationsfilm för utbildning i större organisationer

Pretarget
www.pretarget.se

Pretargets programvara gör det möjligt att beräkna avkastningen på internetreklam och att optimera reklam för rätt kundgrupper.

PrimeCell
www.primecell.se

Erbjuder en serviceplattform för att ta fram cellkulturer för in vitro-studier.

Prizm
www.prizm.se

Sprungna utifrån både HoReCa och Medtech branschen, utvecklar Prizm AB produkter och processer som skall lösa ett problem eller hitta alternativa användningsområden. All verksamhet bedrivs med ett miljövänligt och ekonomiskt fokus. Först ut är ett nytt säkert skärbrädesystem för professionella användare.

ProForestry Sweden

Utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring; snytbaggeskydd – MultiPro

ProOx

Erbjuder nya metoder för inflammationsbestämning grundad på långvarig forskning.

Prosilico
www.prosilico.com

Genom nyutvecklad datorbaserad prediktionsmetodologi och rådgivande expertis kan traditionella labbstudier inom ADME (absorption, distribution, metabolism och excretion) ersättas, resultat och beslut tidigareläggas samt känsligheten och tillförlitligheten ökas. Detta ger stora besparingar av tid och kostnader samt bättre urval i läkemedelsutvecklingsprocessen

Acanova
www.thermoseed.com

Utvecklar teknik för värmebehandling av utsäde, som avknoppats till bolaget SeedGard, nu kallat ThermoSeed.

AcouTrap

Utvecklar teknik för att sortera/fånga in celler och mikropartiklar med hjälp av ultraljud

Adduct Analys
www.adductanalys.com

TailorDose™ är en ny patenterad teknologi som möjliggör individuell dosjustering av cytostatika utifrån mätning av specifikt bildade biomarkörer i ett enskilt blodprov.

ADME EX
www.admeex.se

Erbjuder kundanpassade studier med hög kvalitet inom ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) samt modellering av farmakokinetik och dynamik för effektivare läkemedelsutveckling

Adster

Kommersialiserar en interaktiv hemsida där företag kan hitta rätt design för affärsrelaterade syften.

Affärsinspiration

Kommersialiserar produkt som får små företag att växa inom hantverksyrket

Halo Genomics (uppköpta av Agilent Technologies)
www.agilent.com

Utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvenseringsanalyser

Agriprim
www.agriprim.com

IT-företag och informationsföretag specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt

Airwatergreen
www.airwatergreen.com

Airwatergreen är ett luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö.

Airwaterwell
www.airwaterwell.com

Utveckling av världens kostnadseffektivaste luftavfuktningsteknik

Alpha Biotech

Idkar forsknings- och innovationsverksamhet inom det medicintekniska fältet med tyngdpunkt på utveckling av serologiska kit för diagnostik av fästingöverförda infektioner

Amino Acid Analysis Center

Utför kvantitativ aminosyraanalys av bland annat läkemedelsrelaterade produkter.

Analytical Proof
www.analyticalproof.se

Använder modern analytisk kemi för att göra en fullständig profilering av ett prov som kan vara till exempel en ölbatch. Det framtagna molekylära fingeravtrycket kan användas för bland annat kvalitetssäkring

AniMar Diagnostics

Utvecklar innovativa produkter för diagnostik inom veterinärmarknaden

Animech Technologies
www.animechtechnologies.com

Tydliggör kundens produktutbud etc. genom hela livscykeln med hjälp av visuell interaktiv information.

Annonsutrymme.se
www.annonsutrymme.se

Annonsutrymme är en marknadsplats för köpare och säljare av annonser. Där kan marknadschefer överblicka marknaden och annonsförmedlare kan lägga mindre tid på sälj och fokusera på att göra sin media till en attraktiv kanal.

Anti-Snore Partner Sweden
www.eezyflow.com

Utvecklar Med-Tech device mot snarkning

APR Technologies
www.aprtec.com

Utvecklar ett sensorsystem för biobränsle samt ett miniatyriserat temperaturreglersystem för rymd och industri

ARBEXA industrier
www.arbexa.com

Utvecklar instrument för bilddiagnostik

AroCell
www.arocell.com

Kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling

Arsoft

Ny och kostnadseffektiv teknik för effektreglering i låg- och högspänningstillämpningar

Avtalsguiden

Juristtjänster avtal, konsultation mm på nätet.

AwakePartner
www.awakepartner.se

AwakePartner – sömnväktaren! Varnar till exempel en förare av ett motorfordon om hon/han skulle nicka till bakom ratten. AwakePartner kan på så sätt rädda trafikanter från en livsfarlig situation

B-Jobwear

Affärsidén är att kommersialisera en ny typ av innovativa bekväma arbetskläder

Beactica Therapeutics
www.beactica.com

Beactica analyserar hur molekyler interagerar, t ex hur snabbt, starkt och på vilket sätt. Med robusta data identifierar vi högkvalitativa läkemedelskandidater snabbare och pekar ut en väg för vidare utveckling vilket sänker risk och kostnad i kunders utvecklingsprojekt.

Become Star

Affärsidén är att erbjuda en marknadsföringsplats på webben till de som drömmer om att ge ut en CD.

Belysningsprojekt

Affärsidén är att erbjuda ett sladdlöst belysningskoncept.

Bergström & Hellqvist
www.bergstrom-hellqvist.com

Utvecklar kunskap och arbetssätt i livsmedelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn

Binsto
www.binsto.com

En innovativ spelutvecklingsstudio. Binsto utvecklar främst spel för smarta telefoner men även för konsoler. Bolaget har en unik möjlighet att marknadsföra sina egna spel genom ett flertal teknikrelaterade hemsidor med ett betydande besöksantal

Bio Hyos

Utveckling av hyaluronsyra med hög viskositet för användning främst inom det biomedicinska området

BioChromix (uppköpta av Cadila Pharmaceuticals Sweden)
www.biochromix.com

BioChromix utvecklar unika produkter för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så tidigt skede som möjligt

Biogasgenerator

Affärsidén är att leverera anläggningar för privatbruk för att återvinna värmevärdet i hushållsavfall

Bioimics

Utvecklar en ny generation av antibiotika riktade mot RNA molekyler i bakterier

BiQ Pharma
www.biqpharma.com

BiQ Pharma erbjuder läkemedelsbolag projektledning, analysverksamhet och kvalitetssäkring för mer effektiv produkt- och processutveckling.

bitCycle
www.bitcycle.com

Kommersialiserar underhållande och kreativa applikationer för mobiltelefoner

Blueflow
www.blueflow.se

Utvecklar ett mobiltelefonbaserat, trådlöst system för bränsleoptimering och färddatainformation för båtar

Bokklubb på nätet

Affärsidén är en internetbaserad bokcirkel och nav för alla världens litteraturintresserade

Brain Shuttle

Affärsidén är att kunna erbjuda en teknologi för att öka upptaget av läkemedel i hjärnan (passagen över blod-hjärnbarriären), framför allt för proteinläkemedel

Butong
www.butong.se

Utvecklar innovativa processer med betong och levererar helhetslösningar med wow-faktor. Betong som du aldrig sett det innan du besökt butong.se

Capture Device

Arbetar inom området medicin/teknik med instrument för separeringssystem

Cavidi
www.cavidi.se

Cavidis nya teknologi förbättrar diagnosen och därmed effektiviteten av HIV-behandling i länder med hög prevalens. Cavidi gör att mer och bättre vård kan levereras till en lägre kostnad.

Cellic

Dos/respons mätningar på cellnivå med elektricitet

Ch’ant’ebi

Tillverkar och säljer egendesignade ryggsäckar som underlättar vardagen.

Chemnotia
www.chemnotia.com

Erbjuder support med planering och problemlösning inom syntetisk kemi samt tillhandahåller kompetens inom utveckling av mjukvaruverktyg för kemister

Chemovix
www.chemovix.com

Erbjuder en mjukvara (LabGear) som hjälper forskare att planera, genomföra och utvärdera komplicerade tekniska, kemiska försök och på så vis generera mer data av högre kvalitet

ChromoGenics
www.chromogenics.com

ChromoGenics är tekniskt ledande inom utveckling av smarta fönster som sparar energi och ökar komfort i byggnader. ConverLight – bolagets elektrokroma plastfolie – kan styras att bli ljusare eller mörkare när man tillför svar elektriskt ström.

Co-ed Collaboration for Education

Co-ed erbjuder ett roligt och smidigt sätt att lära. Universitetsstudenter kan träna, tävla och testa sina kunskaper inför tentamen.

Compumine
www.compumine.com

IT-företag som verkar inom läkemedelsindustrin och utvecklar och säljer programvaran Rule Discovery System

Comtrack

Använder sig av sin teknikplattform för bl a utveckling av en ny generation cyklar – ”smartbikes”

Concrete Vision
www.concretevision.se

I miljöer som gruvindustrin sammanställa komplex information till ett beslutsunderlag som visualiseras interaktivt

Convertus
www.convertus.se

Har tagit fram ledande tekniker och produkter för maskinöversättning av text samt automatisk språkgranskning och terminologikontroll

cSens

Utvecklar diagnostiska kit med en ny markör att användas vid cancerbehandling

Cureos
www.cureos.com

Kommersialisera ett kraftfullt programvaruverktyg för analys och optimering av strålterapi

3H Biomedical
www.3hbiomedical.com

Primärceller och cellbaserade produkter som biologiskt verktyg för life science forskning och läkemedelsscreening.

123on
www.123on.com

123on erbjuder användare runt om i världen ett unikt sätt att personifiera sin telefon med video istället för traditionell ringsignal vid inkommande samtal, till exempel med videoklipp från olika sporter eller annan personlig favorit.

Din sökning gav inga resultat
Söktips:
  • Kontrollera stavningen.
  • Försök använda minst tre ord
  • Använd fler ord.
Visa mer UIC-bolag