OM UICUIC-PARTNER

Uppsala BIO

Uppsala BIO
Besöksadress: Uppsala Science Park, Dag Hammarskölds väg 38, Uppsala
Telefon:

Uppsalas life science sektor är en fantastisk tillgång, för regionen, för Sverige och för världen. Ska den förbli internationellt konkurrenskraftig verksamhet som utvecklar, producerar och säljer produkter för hela världen, en verksamhet som ger jobb och intäkter i regionen, måste vi varje dag bli lite bättre.

Vi vet att det inte är enkelt. Konkurrensen är tuff. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar för utbildning, forskning, innovation, produktutveckling och produktion. Det kan vi bara uppnå i ett nära samarbete mellan människor från akademi, industri, sjukvård och samhälle.

Uppsala BIOs roll är att samla dessa aktörer runt en gemensam strategi och handlingsplan. Uppsala BIO säkrar helhetsperspektivet och är en neutral mötesplats samt verkställer program som ger Uppsalas life science de bästa förutsättningarna att växa.  Uppsala BIO spelar den centrala och viktiga rollen som oberoende brobyggare och erbjuder program och aktiviteter som långsiktigt stärker life science-sektorns konkurrenskraft i Uppsala.

VERIFIERA  Tar idéer och forskningsresultat till proof-of-concept, t ex inom Uppsala BIO-X, ett kvalificerat program för att överbrygga det första gapet mellan idé och proof-of-concept.

KOMMERSIALISERA ger innovationer stöd att utvecklas till långsiktigt stabila företag.

VÄXA stöder både unga och utvecklade företag att växa vidare i regionen

NÄTVERKA breddar och utvecklar personliga och professionella nätverk.

UTBILDA säkrar långsiktigt sektorns behov av välutbildad arbetskraft,

NÅ UT för att informera om life science-sektorns utveckling i Uppsala och för att marknadsföra Stockholm-Uppsala internationellt.

Kontaktpersoner

Björn Arvidsson
bjorn.arvidsson@uppsalabio.se

Kristin Hellman
070-256 59 83
kristin.hellman@uppsalabio.se