OM UICUIC-PARTNER

Acturum Biovation

Acturum Biovation
Besöksadress: Forskargatan 20 J, 151 36 Södertälje
Telefon: 070-915 42 42

Acturum Life Science driver Biovation Park, en ny life science park som växer fram i AstraZenecas tidigare forskningslokaler i Södertälje. Acturum Life Science är del av Acturum Development AB som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB.

Biovation Park erbjuder laboratorier och kontor med komplett inredning, forskningsutrustning, ett stort antal kemikalier och en portfölj med läkemedelsprojekt. Det finns laboratorier för olika forskningsändamål, kemisk syntes i mindre och större skala, analys, farmaceutisk tillverkning, cellodling, biologi och farmakologi, histologi och bildanalys, stabilitetstestning och lagring.

Vi välkomnar företag och akademiska gruppen inom life science området och relaterade verksamhet.

Acturum Life Science develops Biovation Park, a new life science park being established in AstraZeneca's R&D facilities in Södertälje. Acturum Life Science is part of Acturum Development AB, owned jointly by FAM, asset management of the Wallenberg foundations and the real estate development company PEAB.

Biovation Park offers completely furbished laboratories and offices, research equipment, a large number of chemical compounds and a portfolio with drug development projects. Laboratories are available for various life science activities: chemical synthesis in small and larger scale, analytical work, pharmaceutical manufacturing, cell culturing, biology and pharmacology, imaging, stability testing and storage.

We welcome companies and academic groups within the life science and related areas.

 

 

 

Acturum Life Science driver Biovation Park, en ny life science park som växer fram i AstraZenecas tidigare forskningslokaler i Södertälje. Acturum Life Science är del av Acturum Development AB som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB.

Biovation Park erbjuder laboratorier och kontor med komplett inredning, forskningsutrustning, ett stort antal kemikalier och en portfölj med läkemedelsprojekt. Det finns laboratorier för olika forskningsändamål, kemisk syntes i mindre och större skala, analys, farmaceutisk tillverkning, cellodling, biologi och farmakologi, histologi och bildanalys, stabilitetstestning och lagring.

Vi välkomnar företag och akademiska gruppen inom life science området och relaterade verksamhet.

Acturum Life Science develops Biovation Park, a new life science park being established in AstraZeneca's R&D facilities in Södertälje. Acturum Life Science is part of Acturum Development AB, owned jointly by FAM, asset management of the Wallenberg foundations and the real estate development company PEAB.

Biovation Park offers completely furbished laboratories and offices, research equipment, a large number of chemical compounds and a portfolio with drug development projects. Laboratories are available for various life science activities: chemical synthesis in small and larger scale, analytical work, pharmaceutical manufacturing, cell culturing, biology and pharmacology, imaging, stability testing and storage.

We welcome companies and academic groups within the life science and related areas.