Gratis tillgång till MATLAB och Simulink för UIC-bolag och alumner

UIC har ett samarbete med MathWorks, som är den ledande utvecklaren av programvara för matematiska beräkningar. Samarbetet innebär att UIC-bolag och UICs alumnbolag får kostnadsfri tillgång till MathWorks program MATLAB och Simulink under ett år.

Programmen ger företagen möjlighet att på kortare tid, och med mindre resurser, skapa marknadsfärdiga produkter.

Bolagen har möjlighet att använda MATLAB eller Simulink under ett år efter registrering av programvaran.

MATLAB är de tekniska beräkningarnas språk, en programmeringsmiljö för algoritmutveckling, dataanalys, visualisering samt numeriska beräkningar. Språket används ofta av ingenjörer och lärs ut vid matematikundervisning vid universitet och högskolor i hela Sverige.

Simulink är en grafisk miljö för simulering och modellbaserad konstruktion av multidisciplinära dynamiska och inbyggda system. Simulink används exempelvis inom reglerteknik och digital signalbehandling för multisimulering och modellbaserad design.

Läs mer om MathWorks startup-program 

Gör så här:

  1. Registrera dig här
  2. Markera att du tillhör företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre
  3. Fyll i uppgifterna
  4. Registreringen är klar

Vill du få en  inblick i hur man skalar upp sitt system eller företag med hjälp av MathWorks verktyg? Se en presentation från MATLAB Expo av David Rich, som är Product Marketing Director på MathWorks. (30 minuter).

”As a startup, we cannot afford a development cycle in which we build a system, test, make changes, and retest. It would cost too much and take too long to build even a scale model of our full system. We decided to put the engineering effort into virtual prototyping and simulation so that we get the design right first.”

CFO, Carnegie Wave Energy

För mer information, kontakta

Michael Camitz
Extern konsult
Projektledare