FÖR BOLAG

Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds en startinvestering på upp till 500 000 kronor från ängelbolaget Linnéa Capital, med möjlighet till följdinvesteringar direkt från ängelbolagets investerare. Målet är att förstärka bolagens finansiella situationer och öka tillväxtmöjligheterna, samtidigt som investerare får tillgång till en bred portfölj av konkurrenskraftiga företag.

Bakom finansieringen står det statliga riskkapitalbolaget Saminvest och utvalda affärsänglar, som tillsammans har möjliggjort detta bidrag till svenskt näringsliv. UIC förvaltar Linnéa Capital men fortsätter att vara neutrala och tar inga ägarandelar i bolagen. Ängelbolaget kompletterar UICs modell för affärsutveckling med ett starkt finansiellt nätverk.

Läs mer om affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator.

FÖR INVESTERARE

Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest och utvalda affärsänglar gör en satsning på Linnéa Capital och de bolag som uppfyller kriterierna för att antas till UIC Business Accelerator. Bolagen erbjuds en första investering på upp till 500 000 kronor och utvalda affärsänglar får sedan möjlighet att göra följdinvesteringar tillsammans med Saminvest.

Linnéa Capital riktar sig till både nya och erfarna affärsänglar som vill arbeta tillsammans för att utveckla konkurrenskraftiga företag. Målsättningen är att förstärka det finansiella systemet kring en av Sveriges bästa inkubatorer och innovativa miljöer, samtidigt som affärsänglar får tillgång till välmående och intressanta bolag.

Pressmeddelande DI-digital 190610: Uppsala satsar 150 miljoner på tlllväxtbolag
Pressmeddelande DI-digital 190924: Ny fond ska satsa 150 miljoner på startups i Uppsala

”Linnéa Capitals styrka är kombinationen av kompetenta affärsänglar, kapital och UICs dokumenterat framgångsrika affärsutvecklingsstöd. Tillgången till kapital kommer stärka bolagens ekonomi och ge bolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas ”

Karin Modéen, CFO och vice vd på UIC.

 

 

 

Hos UIC får innovativa företag

inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering och den kunskap som krävs för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Med andra ord påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och ofta avgörande skeden.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. Vi vill bidra till att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas!

I våra affärsutvecklingsprogram arbetar vi nära näringslivet, bland annat genom ett tjugotal UIC-partner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. Dessutom har vi ett stort nätverk av handplockade affärscoacher i näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. 

 

Saminvest är ett riskkapitalbolag

som arbetar aktivt för etableringen av investeringsbolag med tillräcklig kvalité och långsiktighet för att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att fler innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens, och för att bidra till utvecklingen och förnyelsen av svenskt näringsliv. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.

Kontakta Karin eller Petter för mer information

Emil Wårdh
Extern konsult
Strukturansvarig
Karin Modéen
Vice VD/Ekonomichef
Petter Hattenbach
Extern konsult
Investeringsansvarig Linnéa Capital

Kontakta Per om du vill söka till UIC Business Accelerator

UIC-partner erbjuder förmånliga tjänster till bolagen inom UIC