Var finns pengarna?

Vi på företagsinkubatorn och acceleratorn UIC samlar här aktuella finansieringsmöjligheter för projekt och företag – från såddfas till buyout.

Läs om olika finansieringsfaser. Många termer? Här finns en ordlista.     

Tipsa oss gärna om ytterligare finansieringsmöjligheter!

Bolag som är antagna till UIC har möjlighet att söka finansiering för att verifiera sin affärsidé eller utveckla bolaget. Bolag i tidig fas kan söka upp till 50 000 kr och etablerade, mer mogna bolag erbjuds 500 000 kr från Linnéa Capital.

Filter: Fas

Kapital för initial produkt- och tjänsteutveckling samt att komma igång med provförsäljning
Kapital för att accelerera försäljningen och bredda kundmarknaden
Kapital till verifiering av affärsidé och eventuellt bolagsstart
Kapital för att expandera och skala upp verksamheten och försäljningen, ofta på en internationell marknad
Kapital för att bli dominerande global aktör
Sortering: Senast publicerad A till Ö
Zenith Group
https://www.zenithgroup.se/

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska techbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av starka entreprenörer. Fonden för uppstarts- och tillväxtbolag, Zenith VC I, sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med entreprenörerna för att tillsammans bygga framgångsrika bolag.

Vidici Ventures
https://www.vidici.se/

Vidici Ventures är en nordisk fintech-investerare som genom sit nätverk och erfarenhet hjälper sina bolag att bygga snabbväxande teknikföretag på starkt reglerade marknader.

Första Entreprenörsfonden
https://fefonden.com/

Fonden investerar i svenska teknikbolag inom hållbarhet och livskvalitet. Är ofta ledande investerare och stödjer portföljbolagens tillväxtresa internationellt.

Curita Ventures
https://www.curitasventures.com/

Investerar i tidigt- och i tillväxtskede i entreprenörer och team som är fast beslutna att bygga något utöver det vanliga. Fokuserar främst på branscher inom Disruptiv teknik, Life Science och Hållbarhet.

Chalmers Ventures
https://www.chalmersventures.com/investeringar/investment/

Chalmers Ventures investerar i innovativa teknikbaserade startups med motiverade entreprenörer och hög internationell tillväxt- och skalbarhetspotential. Vår strategi är att investera i de tidigaste stadierna och förbli en pålitlig och solid partner fram till exit.

Brigthly Ventures
https://www.brightlyventures.com/

Brightly investerar i tidig fas med fokus på Norden och har ett praktiskt tillvägagångssätt som stödjer idéer med stor potential och för dem till en global marknad.  Brightly stödjer sina portföljbolag med såväl pengar som nätverk och erfarenhet.

GLD Invest
https://gldinvest.com/

GLD är ett privat investeringsbolag som investerar i tillväxtmöjligheter främst i business to business. GLT fokuserar på bolag som antar utmaningar som samhället och miljön står inför. GLD erbjuder ett relevant nätverk inom energiteknik, elektronik, mjukvara och life science.

Centrecourt AB
https://www.centrecourt.nu/index.html

Centrecourt är ett entreprenörsdrivet VC-bolag som fokuserar på tillväxtbolag.

Alliance Ventures
https://alliance.vc/

Alliance Ventures är ett nordiskt VC-bolag som investerar i exceptionella teknikföretag i tidigt skede som grundats av entreprenörer med globala ambitioner.

Sedermera
https://sedermera.se/sv/tjanster

Sedermera kan bistå vid bland annat noteringar, företrädesemissioner, riktade nyemissioner och arrangemang av konsortium för tecknings- och garantiförbindelser.

Stipendier för unga entreprenörer
http://studentstipendium.se/stipendier-entreprenorskap

Här hittar du stipendier som handlar om entreprenörskap för studenter och ungdomar.

Wave Ventures
https://wave.ventures/

Tror på att stödja okonventionella innovatörer är nyckeln till att skapa en bättre nästa generation. Det är därför de hjälper de tidigaste Startup-bolagen att lyckas med sin första utmaning. De erbjuder en djärv blandning av ambitiösa unga entreprenörer tillsammans med erfarna partners och riskkapital.

VNTRS
https://www.vntrs.com/

VNTRS är ett Stockholm-baserat konsult- och investmentbolag.
Ser som sitt uppdrag är att maximera sannolikheten att leverera framgångsrika digitala produkter och tjänster med hög kvalitet. Allt detta samtidigt som de erbjuder flexibilitet för både företagare och företag.

Volvo Group Venture Capital
https://www.volvogroup.com/en-en/about-us/organization/other-entities/volvo-group-venture-capital.html

Investerar i företag som ligger i framkant inom serviceorientering och produktdifferentiering inom transport- och infrastrukturindustrin. Fokusområden är teknikbaserade innovationer som resulterar i nya lösningar som förbättrar Volvos kunders lönsamhet och möjliggör nya affärsmöjligheter för Volvokoncernen.

Vendep
https://www.vendep.com/

Investerar i SaaS – bolag i Norden och Baltikum.

Ventech
https://www.ventechvc.com/

Intresserar sig främst för Enterprise Software, Deep Tech, Marknadsplatser och Media
Går typiskt in med en initialinvestering mellan 2 till 5 miljoner Euro.

TrueSight
https://www.truesight.vc/#top

TrueSight Ventures är ett riskkapitalbolag som investerar i Startups i Europa och USA med fokus på Norden och Storbritannien.

Trift Invest
http://triftinvest.com/

Investerar med ett långsiktigt ägarperspektiv. Vill helst vara ledande investerare och äga hela eller delar av bolaget obestämd tid.

Telia Ventures
https://www.teliacompany.com/sv/om-foretaget/var-verksamhet/telia-ventures/

Telias riskkapital-verksamhet som investerar i huvudsak i telekomrelaterade Startups.

Soläng
https://solang.co/

Soläng är ett familjeägt investeringsbolag med huvudfokus på impactinvesteringar. Soläng skapades med syftet att stödja dedikerade entreprenörer inom startup-branschen i Sverige och investerar i den ”nya generationens företag” som fokuserar på framtiden.

Skywire AB
https://www.linkedin.com/company/skywire-ab/

Startup-investerare och affärsutvecklare med fokus på digitala B2C-företag med global tillväxtpotential. Fokuserar främst på områdena finansiella tjänster, sport, fritid och hälsa.

Rite Ventures
https://riteventures.com/

Rite investerar i Svenska och Finska företag inom IT-tjänster, Software as a Service och e-handel.

Pluscap
https://www.pluscap.se/

Investerar i de allra mest lovande Startups som genererar en betydande positiv påverkan på omvärlden.

Oxx
https://www.oxx.vc/

Oxx tillhandahåller kapital för uppskalning av B2B-programvaruföretag
med bevisad stor tillväxtpotential.

Eir Ventures
https://eirventures.eu/

Eir Ventures är en ny riskkapitalfond för Life Science i Norden. Fonden, på 76 milloner €, lanseras i Juli 2020 med stöd från ett starkt investerarsyndikat som består av Saminvest, Europeiska investeringsfonden (EIF), Vækstfonden, Novo Holdings, samt ytterligare privata investerare.

NordicNinja
https://nordicninja.vc/

Är ett riskkapitalbolag med Japanska investerare som har över 100 miljoner euro för att stödja uppskalning av i Startups i de Nordiska och Baltiska regionerna.

Nordic makers
https://www.nordicmakers.vc/

Vill gärna vara ledande investerare i såddrundor mellan 500-tusen och 2 miljoner USD. Är sedan med er till A-rundan. Ni måste ha ett komplett team och en bra produkt och kunna visa på stigande affärsdrivande nyckeltal.

J12
https://www.j12ventures.com/

Tillsammans med lokala affärsänglar investerar vi tidigt i innovativa företag i Norden.

Inventure
http://inventure.fi/

Stödjer en ny generation nordiska entreprenörer och hjälper dem att lyckas snabbare. Strävar efter att vara den bästa partnern till sina entreprenörer i med och motgång. Har ca 1400 anställda i sina portföljbolag och vill samarbeta med fler.

Inbox
https://www.inboxcap.com/

Inbox Capital är baserat i Stockholm och är en familjeägd investerare med huvudfokus på disruptiva och skalbara teknikföretag. Investerar i olika vertikaler; såsom Fintech, Medtech, E-sports, B2B SaaS och Deep Social Networks.

Icebreaker
https://www.icebreaker.vc/

Fonden investerar 150 000 – 800 000 € i Finska, Svenska och Estniska företag i tidiga faser. Erbjuder även kontaktnätverk till potentiella team-medlemmar, kunder och rådgivare.

Heartcore
https://www.heartcore.com/

Heartcore investerar i företagare som bygger kategori-definierande konsumentteknikföretag.
De backar vanligtvis grundare i Seed och Series A-fasen.

HAFLO
https://www.haflo.com/

Är en familjefond som investerar i innovativa entreprenörers drömmar. HAFLO menar att det krävs mer än pengar för att få en bra idé till liv. Precis som entreprenörer förändrar deras bransch, söker HALO att förändra den traditionella investeringsformen.

Gorilla Capital
https://gorillacapital.fi/

Är en finsk riskkapitalfond som investerar i företag i tidigt skede där företagen använder teknik för att lösa dagens verkliga affärsproblem.

Edge Venture Capital
https://edgeventurecapital.com/

Edge Venture Capital är ett nordiskt teknikföretag
med fokus på att hjälpa till med uppskalning av teknikbaserade bolag.

DHS Venture Partners
http://www.dhsventurepartners.com/

Vi är en grupp SSE-alumner som är dedikerade att stödja nästa generation av stora företagare. Med vår expertis och praktiskt stöd från våra ängelinvesterare samt vårt nätverk strävar vi efter att generera största möjliga värde till företag i de tidigaste faserna av deras affärsutvecklingsresa.

Butterfly
https://butterfly.vc/

Butterfly Ventures är ett VC-bolag fokuserat på Nordiska Startup-bolag och är oftast aktiva i tidiga skeden av bolagens utveckling.

byFounders
https://byfounders.vc/

Nordiska och Baltiska pionjärer med finansierat av ett unikt grundarkollektiv.

Brightly Ventures
https://www.brightlyventures.com/
Är en investerare som går in i tidiga faser med fokus Startups i Norden. 
De har ett praktiskt tillvägagångssätt för att stödja idéer med hög potential och föra ut dem på marknaden.
Bonneier Ventures
https://bonnierventures.com/

Investerar i digitala Scaleup-bolag med exceptionellt drivna grundare.

Bonit Capital
http://bonitcapital.com/

Bonit Capital är ett svenskt familjeägt investeringsbolag. De investerar i flera sektorer och tillgångsslag, inklusive sociala investeringar.

blq Invest
https://blqinvest.com/

Investerar i ett tidigt skede och förädlar metodiskt med lönsamma företag som resultat.

Alfvén & Didrikson
https://www.alfvendidrikson.com/

Alfén & Didrikson är en aktivt och långsiktigt investerare för passionerade entreprenörer och team med internationella tillväxtambitioner. Sedan starten 2010 har de fokuserat på att göra investeringar i snabbt växande nordeuropeiska företag.

Antler
https://www.antler.co/

Stöder grundare från start och är en långsiktig investerare i bolagen. Alla företagare får ett individuellt bidrag från dag ett, och efter två månader investerar Antler i utvalda team för att starta up sin Startup.

Aktieom
https://aktieom.se/

Hjälper entreprenörer med att ta in kapital inför fortsatt expansion, med målet att öka aktieägarvärdet för befintliga och nya ägare. Fokus inom detta område ligger inom segmentet tillväxtbolag.

Aggregate
https://www.aggregatemedia.com/

Investerar mediautrymme som expansionskapital till mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland som med en ökad marknadsföring väsentligt kan förbättra sin utveckling och därmed för ägarna innebära ett ökat bolagsvärde.

JNE Invest
https://jneinvest.se/

Maximerar förutsättningarna för unga innovativa företag. Genom strukturerade processer och engagemang är JNE Invest nära bolagens verksamhet och agerar aktivt och proaktivt för bästa möjliga utveckling.

Funderbeam
https://www.funderbeam.com/

Funderbeam erbjuder en form av Crowdfunding med en global finansierings- och handelsplattform. De ansluter ett stort antal investerare med utvalda tillväxtföretag på en internationell marknad och erbjuder via ”The Marketplace” dessa investeringar att handlas.

EUfonder.se
https://eufonder.se/

En guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige.

Boverket
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/

Boverket kan ge olika typer av bidrag till hållbart byggande.

Nordic Climate Facility (NCF)
http://www.ndf.fi/project/nordic-climate-facility-ncf

Nordiskt klimatinitiativ (NCF) finansierar projekt som kan bidra till ett bättre klimat och mindre fattigdom i låginkomstländer.

MedTech4Health
https://medtech4health.se/utlysningar/

Att stötta innovationsprojekt inom medicinteknik finansiellt är en viktig del av Medtech4Healths verksamhet. Ett verktyg är öppna utlysningar av medel. Olika utlysningar har olika syfte och målgrupper. Ibland riktar vi oss särskilt till vården, ibland till småföretag och ibland till samarbetsprojekt.

Karolina Ventures
http://karolinaventures.se/

Investerar i idéer och entreprenörer. Investerar endera direkt eller kan hjälpa till med att hitta finansiering.

Karolinska Institutet Innovation AB
https://karolinskainnovations.ki.se/finansiering/

KI Innovation kan med hjälp av det VINNOVA-finansierade programmet Validering för tillämpning (VFT) kan vi ta in extern expertis för att utvärdera den kommersiella potentialen i affärsidéer med ursprung i akademiska forskningsresultat.

Linnéa Capital
www.linneacapital.se

Bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator erbjuds en startfinansiering på 500 000 kr från fonden Linnéa Capital.

Luminous VC
www.luminous.vc

Lumenous VC från London investerar i tidiga och senare skeden och följer företagen in i senare stora rundor.

Luminar Ventures
www.luminarventures.com
Luminar Ventures är Sveriges nya riskkapitalfond som investerar i tech-bolag i tidiga skeden.
Backstage Invest
www.backstage.se

Backstage Invest investerar i bolag som har kommit en bit på vägen och med fördel har existerande kunder.

ÅForsk
www.aforsk.com

Förutom att de finansierar forsning så delar de även ut stipendier till innovativa entreprenörer.

Keiretsu Forum Nordics
www.keiretsuforum.com

Internationellt investerarnätverk.  De flesta av de ansökande företagen har initiala intäkter och söker mellan 5 till 20 miljoner kr i tillväxtkapital.

7C-Ventures
www.7c-ventures.com

Investerar i tidiga internet-, app- och mjukvaruföretag med team som vill bygga en skalbar verksamhet.

Silfvergruppen
www.silfvergruppen.com

Investerar och jobbar aktivt med sina bolag i varierande roller.

Walerud Ventures
www.walerud.com

Investerar i högteknologiska bolag. Kan gå in väldigt tidigt och vara med hela vägen. Deras mest kända investeringar är kanske Klarna, Tobii och Lensway.

ArnDahl AB
https://arndahl.se/

ArnDahl AB vänder sig främst till tidiga startup-bolag med ny spännande teknik som har stor potential att expandera och radikalt förändra marknaden de verkar på.

Almi Företagspartner – bidrag till verifiering
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/verifieringsmedel/

Almi har möjlighet att erbjuda finansiering för olika verifieringsaktiviteter.

IndieGoGo
www.indiegogo.com

IndieGoGo startade 2008 och är nu en global plattform. De accepterar alla projekt utan utvärdering, kostar dock mer än Kickstarter om man inte lyckas uppnå finansieringsmålet.

Kickstarter
www.kickstarter.com

Kickstarter är kanske den största och mest kända crowdfundingplattformen. Kan nu även sortera ut specifikt svenska projekt.  Profilerar sig mest mot så kallade kreativa projekt inom konst, humor, hantverk, dans, design, mode, film, spel, journalistik, musik, fotografi, förlagsverksamhet, teknik och teater.

UIC
uic.se/detta-erbjuder-vi

UIC kan bidra med finansiering i form verifieringsstöd som bidrag till UIC-bolag. Är ni antagen till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator så kan ni få en 500.000 kr i startfinansiering via Linnéa Capital.

Sjätte AP-fonden, AP6 
www.apfond6.se

Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. Fonden förvaltar idag 22,1 miljarder kr.

Sequoia Capital 
www.sequoiacap.com

En riskkapitaljätte från Silicon Valley. Förutom att de investerat i GoogleYahoo!PaypalAirbnb, har de även investerat i svenska bolag, som KlarnaStardoll och Truecaller.

Altor Equity Partners AB 
www.altor.com

Riskkapitalbolag med säte i Stockholm. Altor investerar i medelstora bolag i Norden.

FSN Capital 
www.fsncapital.com

Nordiskt riskkapitalbolag, baserat i Danmark, Norge och Sverige. FSN investerar i bolag med värderingar mellan €50 – €250 miljoner.

Nordic Capital 
www.nordiccapital.com

Riskkapitalbolag med inriktning på lånefinansierade företagsuppköp i den nordiska regionen.

EQT Ventures
www.eqtventures.com

Riskkapitalbolag med cirka med över 660 miljoner Euro i förvaltat kapital. EQT Ventures affärsidé är att investera i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA.

IK Investment Partners (IK) 
www.ikinvest.com

Europeisk investerargrupp fokuserad på investeringar i Norden, DACH–regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), Frankrike och Benelux.

Triton 
www.triton-partners.com

Stort investmentbolag som investerar i medelstora bolag i norra Europa.

Creades 
www.creades.se

Relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Sunstone Capital 
www.sunstone.eu

Har huvudkontor i Köpenhamn och investerar i life sciece och teknikbolag med stor internationell tillväxtpotential.

Varenne 
www.varenne.se

Investmentbolag som investerar i nordiska entreprenörbolag som befinner sig i tillväxt.

Standout Capital
www.standoutcapital.com

Investerar i teknikbolag med omsättning på mellan 50-100 miljoner. Affärsmodellen skall vara skalbar och bolaget skall kunna visa upp en historisk tillväxt på minst 15% per år.

Atomico 
www.atomico.com

Investerar i teknikbolag över hela världen. Atomico, grundat av Niklas Zenström,  har internationella team som hjälper teknikbolagen att växa och bli globalt ledande.

Norrlandsfonden
www.norrlandsfonden.se

Stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner.

Saminvest 
www.saminvest.se

Bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. De ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik.

Spintop Ventures 
www.spintopventures.com

Investerar i tillväxtfasen som den förste institutionella investeraren. Är sedan med bolaget och deltar i efterföljande investeringsrundor.

Plutus Equities 
www.plutusequities.com

Amerikanskt investmentbolag med Svensk representation. De investerar mellan 100.000 till 1.500.000 dollar i tidiga Hälsa-/Life Science- och ICT-bolag som vill etablera sig på den nordamerikanska marknaden.

Mosaic Ventures
www.mosaicventures.com

Investerar I bolag som är databaserade och har disruptiva tjänster. Bred investerare som bland annat fokuserar på finansiella tjänster, marknadsplatser, utbildning och hälsa.

Dawn Capital 
www.dawncapital.com

Investerar i följande lösningar: finansiella, internetbaserade konsumenttjänster, infrastruktur, mobila och tekniska tjänster. De har bland annat investerat i iZettle.

Optimizer Invest
www.optimizerinvest.com

Stöttar bolag med en online baserad tjänst i tidig fas. Grundarna av fonden har bakgrund från bland annat gambling.

MicroVentures
www.microventures.com

Mix av VC och crowdfunding.

Google Venture
www.gv.com

Investerar i för Google icke strategiska investeringar.

Verdane capital
www.verdanecapital.com

Nordisk investerare med fokus på energi, ICT och industri.

SEB Venture Capital
www.sebgroup.com

Investerar i innovativa bolag med exceptionell tillväxtpotential.

HealthCap
www.healthcap.eu

Investerar i life science bolag

Conor
www.conor.vc

Investerar tidigt i teknologibolag med hög tillväxtpotential.

Northzone
www.northzone.com

Investerar i snabbväxande teknikföretag som söker expansionskapital.

Industrifonden
www.industrifonden.com

En av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag.

Karolinska Developments
www.karolinskadevelopment.com

Har som mål att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning.

Första entreprenörsfonden
www.fefonden.se

Investerar i tidiga tillväxtföretag. Investeringarna kommer att ske i ett flertal branscher. Utöver detta kommer investeringar att ske i olika faser i bolagens utveckling.

Peer-To-Peer-lån

En relativt ny företeelse är sk Peer-To-Peer-lån, där privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner/företag.
Här följer några exempel: ToborrowLedify och Savelend

Leksell Social Ventures
www.leksellsocialventures.com

Investerar i Social Innovation, dvs entreprenörer och bolag med som genererar mätbar samhällsnytta .

Creandum
www.creandum.com

Investerar i nordiska teknikbolag. Investeringarna kan även vara med i tidig fas från ca tre till tio miljoner kronor.

CircleUp
www.circleup.com

Riktar sig mot startups som har tjänster och produkter mot slutkonsument.

Angellist
www.angel.co

Syndikerar grupper av affärsänglar.

Sciety
www.sciety.se

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. De kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått urvalsprocessen och erbjuder investerarnätverket att delta på samma villkor. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential. Investeringsområden: bioteknik, läkemedel, medicinteknik och digital hälsa. Investeringsvolym: 10–100 Mkr per bolag. Sciety AB är reglerat av Finansinspektionen och medlem i SwedenBIO och SVCA.

Northcap
www.northcap.vc

Danskt investeringsbolag som investerar i ICT-bolag från Skandinavien i såväl tidiga faser som i senare tillväxtfaser.

Norrsken
https://www.norrsken.org/

Niklas Adalberth (en av grundarna av Klarna) har startat en stiftelse som hjälper sociala tech innovatörer. Iden kan vara förknippad med stor affärsrisk men skall ha mycket stor social potential.

Stockholms Affärsänglar
www.stoaf.se

Ett Venture Finans och Kompetens hus som har startats av affärsänglar för att investera i unga, innovativa företag med tillväxtpotential.

PÄAB (Professionel Ägarstyrning AB)
www.paab.se

Består av en grupp företagserfarna personer som på ett aktivt sätt bidrar till att förstärka entreprenörers affärsidéer och affärsplaner samt portföljbolagens resultat- och värde utveckling.

KIC InnoEnergy
www.innoenergy.com

Ett EU-finansierat projekt för att stödja projekt och bolag som har potential att på ett eller annat sätt förbättra hållbara energilösningar.

Connect
www.connectsverige.se

Connect hjälper dig – vare sig du är en startup som söker kapital eller ett etablerat företag som står inför strategiska vägval. Ta in kapital.

Next2be
www.nxt2b.com

Startades av Bengt Ågerup 2011 och är hans privata investmentbolag som gör investeringar i bioteknik.

Swedfund
www.swedfund.se

Erbjuder riskkapital och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Monterro
www.monterro.se

Investerar i och utvecklar mjukvarubolag/ICT-bolag.

Backing Minds
www.backingminds.com

Backing Minds har som uttalad strategi att hitta investeringar där inte andra riskkapitalbolag är normalt så aktiva.

Almi Invest
www.almi.se/Almi-Invest

Almi Invest investerar i startup-bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Svenska Riskkapitalföreningen
www.svca.se

Intresseförening för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande Private Equity & Venture Capitalmarknad i Sverige. Bland deras medlemmar hittar man de flesta aktörerna på riskkapitalmarknaden.

KTH Holding
https://www.holding.kth.se/erbjudande

KTH Holding gör investeringar i utvalda bolag med anknytning till KTH:s verksamhet.

SLU Holding
https://www.sluholding.se/vara-tjanster/136-finansiering

Initierar, utvecklar och investerar i innovationer med bas inom SLU och den gröna näringen. SLU Holdings syfte är att tillsammans med forskaren eller studenten på SLU skapa hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

UU Invest AB
https://www.uuinvest.se

UU Invest är en tidig investerare med längre exitstrategi jämfört med många andra riskkapitalbolag. UU Invest bistår forskare och studenter att validera teknik, marknad och affärsmodell och investerar även i projekt innan bolagen är bildade. Ett samarbete med UU Invest innebär ett långsiktigt engagemang och tillgång till ett brett nätverk med kompetens och kapital. Genom UU Invest medverkar Uppsala universitet till att etablera nya forskningsbaserade företag. Sedan starten 1995 har UU Invest investerat över 100 MSEK i fler än 100 företag. Idag är UU Invest delägare i mer än 40 företag inom varierande branscher.

Pozible
www.pozible.com

En australiensisk crowdfundingsite som vänder sig till en internationell publik med alla typer av projekt och idéer.

Fundable 
www.fundable.com

Fokuserar enbart på företagsidéer. Finansieringsprojektet blir endera belöningsbaserat eller baserat på delägarskap.

Crowdcube 
www.crowdcube.com

Engelsk plattform för entreprenörer som vill ha kapital genom finansieringsformen crowdfunding i form av delägarskap, så kallad equity crowdfunding.

FundedByMe
www.fundedbyme.com

Erbjuder tre typer av crowdfunding, baserade på delägande, lån eller belöning.

EU-bidrag
ec.europa.eu/info/funding-tenders_sv

EU kan skjuta till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi.

Nopef
www.nopef.com

Finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Nopef beviljar villkorslån som kan konverteras till ett stöd då förstudien är avslutad.

Nordic Innovation
www.nordicinnovation.org

Delar ut bidrag till projekt med stark nordisk förankring och global potential.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se

Finansierar en rad verksamheter på energiområdet.

Nordic Environment Finance Corporation
www.nefco.org

Beviljar lån och finansierar miljöprojekt. Verksamheten är inriktad på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela den nordiska regionen.

Svenska ESF-rådet
www.esf.se

Finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

Kulturrådet
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/

Ger bidrag för att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

Jordbruksverket
https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/investeringar-inom-lantbruk-tradgard-rennaring-skogsbruk/investeringar-inom-jordbruk-tradgard-och-rennaring

Kan ge stöd och bidrag för start och investering i företag som utvecklar landsbygden.

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se

Kan ge bidrag till olika naturvårdande verksamheter.

Arbetsförmedlingen
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/starta-eget-stod-till-start-av-naringsverksamhet?pk_vid=f8039a5f110826b01577089660d04341

Erbjuder i vissa fall starta-eget-bidrag.

Länsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se

Kan ge olika regionala företagsstöd beroende på var du bedriver ditt företagande.

Internetfonden
www.internetfonden.se

Tar emot ansökningar om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Har ni en bra idé är ni välkommen med en ansökan under någon av Internetfondens ansökningsomgångar!

Region Uppsala
www.regionuppsala.se

Har omkring 8 miljoner kronor i statliga medel som kan fördelas för regionala tillväxtåtgärder
(1:1-medel).

Venture Cup
www.venturecup.se

Sveriges största tävling för dig som vill utveckla din affärsidé och starta företag. Tävlingen startades 1998 av McKinsey & Company och har en stark historia av att hjälpa och lyfta fram nya affärsidéer och företag.

UU Innovation
www.uuinnovation.uu.se

Hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och resultat. Hos UU Inovation får du professionellt stöd i den tidiga affärsutvecklingen. Kostnadsfritt och konfidentiellt.

PTS Innovationstävling
www.pts.se

Två gånger per år arrangerar Post- och telestyrelsens en innovationstävling. Där kan företag och andra organisationer ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling eller studier inom elektronisk kommunikation.

SWElife
www.swelife.se

Stödjer innovationer och samarbeten inom Life Science-området.

Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se

Driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vinnova
www.vinnova.se

Driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan. Hitta Vinnovas öppna och kommande utlysningar.

Innovativa Startups är ett program där du kan få finansiering för både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Almi Företagspartner – lån
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan/vara-olika-lan/

Erbjuder lån i företagandets alla faser.

Din sökning gav inga resultat
Söktips:
  • Kontrollera stavningen.
  • Försök att använda minst tre ord.
  • Använd flera ord.
Visa fler finansieringsmöjligheter

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.