8 februari 2019

UIC-dagen blir ”Uppsala Innovation Day” med Relation

Tema: Hållbart entreprenörskap
Arrangeras av Relation och UIC

Nu är det klart att UIC-dagen i år får en ny skepnad då den slås ihop med Relationsdagen, en aktivitet som årligen samlar ca 1000 deltagare.

Datum: 5 september 2019
Plats: UKK, Uppsala Konsert & Kongress

Dagen kommer att vara uppdelad i ett kostnadsfritt innovationstorg och en inspirerande eftermiddag för inbjudna gäster och andra entreprenörsvänner. Innovationstorget öppnar klockan 9.00 efter att Vakna Uppsala har en frukost med en inriktning på hållbart entreprenörskap i sal B 7.00-9.00. Tidningen Relation ges ut i samband med aktiviteten med samma inriktning som dagen.

Tillsammans skapar vi en dag som både kan locka fler deltagare och öka uppmärksamheten på innovativa företag och hållbart entreprenörskap.

”En hållbar utveckling (Sustainable development) är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Brundtlandkommissionen 1987

Målsättningar för dagen
• Ett event som ger både inspiration, kunskap och nya kontakter.
• Ett event som blir en självklarhet för Uppsalas näringsliv på kort och lång sikt.
• Ett event där vi visar upp regionens spännande innovativa startups och tillväxtföretag.
• Ett event där innovationer och hållbart företagande står i fokus.

Mer information kommer längre fram…