Vi får idéer att växa!

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en företagsinkubator för tillväxtföretag.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras.

En företagsinkubator stödjer unga företag som vill utveckla nya idéer för att bli starka tillväxtföretag. En företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företag. Inkubatorn tillhandahåller finansieringshjälp, kommersiella och tekniska nätverk.

UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EU-projektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU.

Kontakta oss

Postadress:
Uppsala Innovation Centre AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 10 B

Tel 018-477 04 40
E-post info[at]uic.se

UICs medarbetare
Klicka här!

Nyhetsbrev

Läs UICs senaste Nyhetsbrev här.

Skriv in din e-post adress för att prenumerera

UIC nyhetsbrev - UIC nyhetsbrev